สหรัฐและมองโกเลียยกระดับการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ แพลนเปิดเที่ยวบินตรงในปี 2567

นายกรัฐมนตรีมองโกเลียพบปะและแถลงข่าวร่วมกับนางแฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 2 ส.ค. อันเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
เที่ยวบินตรงระหว่างทั้งสองประเทศมีแผนที่จะเริ่มขึ้นในปี 2567
มองโกเลียและสหรัฐลงนามข้อตกลงในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี
การยกระดับการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญระหว่างมองโกเลียและสหรัฐ กำลังจะได้รับการตกลงในสัปดาห์นี้ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีมองโกเลีย

ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนทางธุรกิจที่สำคัญระหว่างสหรัฐและมองโกเลียนั้น นายกรัฐมนตรีแอล. โอยุน-เออร์เดเน (L. Oyun-Erdene) ประกาศว่ามีแผนเริ่มเที่ยวบินตรงระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2567

ในการแถลงข่าวร่วมกับนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันที่ 2 ส.ค. นายกฯ โอยุน-เออร์เดเนได้ชื่นชมการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยของมองโกเลียที่เพิ่งมีมาได้ 30 ปี และเน้นย้ำถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น “เศรษฐกิจสีเขียว” และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือที่จะเพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

สหรัฐเป็นพันธมิตร “เพื่อนบ้านที่สาม” ที่สำคัญสำหรับมองโกเลีย โดยการเดินทางเยือนในสัปดาห์นี้นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในความพยายามของมองโกเลียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและทางเศรษฐกิจกับประเทศที่อยู่นอกพื้นที่ใกล้เคียง โดยสิ่งที่จะมีขึ้นระหว่างการเยือนในสัปดาห์นี้คือ

จะมีการออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อนบ้านที่สาม ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
จะมีการลงนามในข้อตกลงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะปูทางไปสู่การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างทั้งสองประเทศ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการลงนามในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อนบ้านที่สาม
นายแอล. โอยุน-เออร์เดเน นายกรัฐมนตรีแห่งมองโกเลีย กล่าวว่า

“ผมยินดีที่ได้มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี”

“สำหรับเราแล้ว สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านที่สามทางยุทธศาสตร์ของเราเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นดาวเหนือนำทางในเส้นทางประชาธิปไตยของเราอีกด้วย”

“ผมหวังว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกการมาเยือนของผมในสัปดาห์นี้ ในฐานะการเริ่มต้นบทใหม่ของมิตรภาพและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเรา”

ส่วนสำคัญอื่น ๆ ในการเดินทางเยือนสัปดาห์นี้ รวมถึง

นายกฯ โอยุน-เออร์เดเนจะพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคมของสหรัฐ ตลอดจนคณะทำงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ
นายกฯ โอยุน-เออร์เดเนจะพบกับกูเกิล (Google) และลงนามข้อตกลงสำคัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในมองโกเลีย
นายกฯ โอยุน-เออร์เดเนจะพบปะกับรองผู้อำนวยการองค์การนาซา (NASA) และเลขาธิการบริหารสภาอวกาศแห่งชาติ เพื่อหารือว่ามองโกเลียและสหรัฐจะสามารถยกระดับความร่วมมือในภาคอวกาศได้อย่างไร
สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่นายกฯ โอยุน-เออร์เดเนหารือกับนางแฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 2 ส.ค. ได้แก่ กฎหมายล่าสุดที่ผ่านในมองโกเลียเพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอันดับแรกในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอีกหลายขั้นตอนที่รัฐบาลมองโกเลียได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของประเทศสำหรับการลงทุนและความร่วมมือภาคเอกชน รวมถึงการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน