สหรัฐขยายเกณฑ์รับรองความยั่งยืนของถั่วเหลือง ให้ลูกค้าอุ่นใจได้ในเรื่องความยั่งยืน

การดำเนินการจาก USSEC รองรับความพยายามของลูกค้าในการตรวจสอบถั่วเหลืองที่มีความยั่งยืน

ลูกค้าถั่วเหลืองสหรัฐทั่วโลกตลอดทั้งซัพพลายเชนสามารถแสดงพันธสัญญาที่มีในการจัดหาส่วนประกอบที่มีความยั่งยืนได้แล้ว โดยสหรัฐได้ขยายเกณฑ์รับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองสหรัฐ ( U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol หรือ SSAP) เพื่อให้โอนใบรับรอง SSAP ได้ถึง 4 ครั้ง

ลูกค้าถั่วเหลืองสหรัฐได้มองหาช่องทางเพิ่มความโปร่งใสมานานแล้วในเรื่องความยั่งยืนของผลผลิตที่ซื้อ โดยการที่บริษัทซอย เอ็กซ์พอร์ท ซัสเทนอบิลิตี ( Soy Export Sustainability, LLC ) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากเงินที่หักจากยอดขายถั่วเหลืองทั่วประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ SSAP นั้น เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดตามรายการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐที่มีความยั่งยืนของตนได้ นำรายการซื้อเหล่านี้ไปปฏิบัติตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และรายงานความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายเหล่านี้ได้ ผู้นำเข้าจะได้รับใบรับรองที่ระบุชื่อของตนจากผู้ส่งออก และผู้นำเข้าก็จะโอนใบรับรองนี้ถึงลูกค้าได้ ซึ่งใบรับรองดังกล่าวนำไปโอนต่อได้ถึง 4 ครั้งหลังส่งออก

เดสซิสลาวา บาร์แซคคา ( Dessislava Barzachka) ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทบันจ์ (Bunge) กล่าวว่า “การทำให้แน่ใจว่าการจัดหาสินค้านั้นมีความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในความมุ่งมั่นของเรา เพื่อทำให้ซัพพลายเชนเชื่อถือได้ เรามีความยินดีที่เห็นการรับรอง SSAP พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเกณฑ์ที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ในการวัดความยั่งยืน ใบรับรองที่โอนได้เป็นกุญแจสำคัญที่ลูกค้าและภาคธุรกิจนำไปใช้ติดตามและตรวจสอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ซื้อนั้นมีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้ระบบอาหารของโลก”

SSAP มีขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นแนวทางรวมที่พิสูจน์ยืนยันแล้ว และได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม โดยทำหน้าที่ยืนยันการผลิตถั่วเหลืองที่มีความยั่งยืนในระดับประเทศ ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลมวลของถั่วเหลืองที่พิสูจน์แล้วว่ายั่งยืนในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้ง ทั้งยังนำการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรมมาคำนวณรวมในระบบด้วย โดยมีซอย เอ็กซ์พอร์ท ซัสเทนอบิลิตี เป็นองค์กรที่ออกและติดตามใบรับรองดังกล่าว

แม้ในระยะสั้นนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้สอดรับกับความต้องการของผู้ซื้อในการแสดงพันธสัญญาที่มีในการจัดหาถั่วเหลืองที่มีความยั่งยืน แต่เมื่อมองในระยาวแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังช่วยสร้างความต้องการสินค้าด้วย เพราะผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

ผู้เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐได้ปฏิบัติตามแนวทาง SSAP โดยมีผลงานด้านความยั่งยืนดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ได้สินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้นอีกในอนาคต ทุกวันนี้ถั่วเหลืองสหรัฐได้รับการยอมรับอยู่ก่อนแล้วว่ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับถั่วเหลืองจากที่อื่น นอกจากนี้ SSAP ยังครอบคลุมการตรวจสอบฟาร์มที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอย่างกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ด้วย และไม่นานมานี้ SSAP ได้รับการรับรอง Silver Level Equivalence เมื่อเทียบจากแบบประเมินความยั่งยืนของฟาร์ม (FSA) เวอร์ชัน 3.0 ของซัสเทนเอเบิล อกริคัลเจอร์ อินิชิเอทีฟ แพลตฟอร์ม (Sustainable Agriculture Initiative Platform) หรือเอสเอไอ แพลตฟอร์ม (SAI Platform) ด้วย ทั้งยังได้รับการยอมรับเมื่อวัดตามแนวทางจัดหาถั่วเหลืองของสมาพันธ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยุโรป (FEFAC) ผ่านศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) และได้รับการยอมรับในแนวทางจัดหาถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนของคอนซูเมอร์ กู๊ดส์ ฟอรัม (Consumer Goods Forum) และแนวปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีที่สุดของโกลบอล ซีฟู๊ด อัลไลแอนซ์ (Global Seafood Alliance)

แอบบี รินน์ ( Abby Rinne) ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน สภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐ (USSEC) กล่าวว่า “ผู้เพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นในเรื่องความยั่งยืน เราจึงมุ่งสำรวจแนวทางสนับสนุนความพยายามเหล่านั้นเสมอมา เพื่อรับรองความยั่งยืนของผลผลิตเหล่านั้น SSAP ทำเช่นนั้นได้ แต่เมื่อโอนใบรับรองได้ด้วยแล้ว ก็จะให้ส่งต่อการยืนยันดังกล่าวถึงลูกค้ารายอื่น ๆ ได้ด้วย” โดยสภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งรายหนึ่งของซอย เอ็กซ์พอร์ท ซัสเทนอบิลิตี โดยมุ่งสร้างความแตกต่าง ยกระดับความพึงพอใจ และหาทางเจาะตลาดให้ถั่วเหลืองสหรัฐ

เกี่ยวกับสภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐ (USSEC)

สภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐมุ่งสร้างความแตกต่าง ยกระดับความพึงพอใจ และหาตลาดโปรโมทถั่วเหลืองสหรัฐเพื่อใช้ในการบริโภค เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และใช้ผลิตอาหารสัตว์ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก สมาชิกสภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐเป็นตัวแทนของซัพพลายเชนถั่วเหลือง ไม่ว่าจะเป็นผู้เพาะปลูก แปรรูป ขนส่ง ค้าขาย ธุรกิจการเกษตรที่เกี่ยวพันกัน และองค์กรการเกษตร สภาส่งออกถั่วเหลืองได้รับเงินสนับสนุนโดยหักจากยอดขายถั่วเหลืองสหรัฐ กองทุนสมทบบริการการเกษตรต่างประเทศ (FAS) ในสังกัดกระทรวงเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโซลูชันถั่วเหลืองสหรัฐและข่าวสารเกี่ยวกับสภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐและถั่วเหลืองสหรัฐทั่วโลกได้ที่ www.ussec.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากผู้เพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐ เงินที่หักจากยอดขาย และห่วงโซ่คุณค่าถั่วเหลือง

สื่อมวลชนติดต่อ :
คริส แซมมวล ( Chris Samuel) เคอร์รีย์ เคอร์-เอ็นสกัต ( Kerrey Kerr-Enskat)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารระดับโลก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการสื่อสาร
สภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐ สภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐ
โทร : +1.314.306.1273 โทร : +1.515.823.1848
I อีเมล: CSamuel@ussec.org I อีเมล: kenskat@ussec.org
บิล แร็ค ( Bill Raack) แอนดี ไลค์ส ( Andy Likes)
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอาวุโส
แลมเบิร์ต แลมเบิร์ต
โทร : +1.314.602.0696 โทร : +1.314.606.1878
I อีเมล: braack@lambert.com I อีเมล: alikes@lambert.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1907832/USSEC_USSOY_Logo.jpg