สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง ( “เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart) 

โครงการสปาร์ยูปลุกใจเมืองอีสานม่วนสุขโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 ( “เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมวิถีชีวิตสุขภาวะร่วมกัน       

โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการสปาร์คยู อีสาน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยมีพื้นที่ทำงาน 5  พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น โดยทุกพื้นที่นำเสนอประเด็นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ขยะ และตลาดปลอดขยะ       

 และในส่วนการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า โครงการนี้สามารถสร้างพลเมืองให้ตื่นรู้และมีส่วนร่วมในการ ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮาม่วนสุข คือ ปลุกพลังชุมชนในพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาและสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่อาจจะไม่ทั่วถึงหรืออาจไม่มีคุณภาพเท่าชุมชนจัดการตัวเอง  อย่างที่เครือข่ายจังหวัดเลย, จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่นทำออกมานั้น  เห็นได้ว่าการขับเคลื่อนด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินอีสาน  ยังเปี่ยมด้วยพลังและปัญญา ซึ่งนำมาปลุก ใจ เมือง ได้ผลทุกครั้ง  ดังชื่อ  ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เฮ็ด ฮัก ฮัก (Head Hug Heart)  ได้สร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม จนส่งผลถึงความสำเร็จในวันนี้  และเชื่อว่าทุกเครือข่ายยังคงต้องทำงานขับเคลื่อนกันต่อไปในประเด็นอื่นๆ  ซึ่งมาพร้อมกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่  ดังเช่นที่พวกเราทุกคนประสบอยู่ และเทศบาลตำบลท่าพระนำไปขับเคลื่อนก่อนใครอื่นในประเด็นขยะติดเชื้อ  ประเด็นขยะเมืองจากแพคเกจอาหารเดลิเวอรี่  ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ  ซึ่งอาศัยฐานความเข้มแข็งในการปลุกใจเมือง ครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาประเด็นใหม่ๆ  ในชุมชนให้คลี่คลายได้เช่นกัน  
              
ด้านนางสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการ ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข กล่าวว่า การจัดงานเราใช้ชื่อว่า เฮ็ด ฮัก ฮัก เพราะเราต้องการสร้างบ้านแปงเมือง หรือทำบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ ถ้าเราไม่ร่วมมือ ร่วมแรงกันทำ ไม่มีทางที่จะทำสำเร็จ เราต้องช่วยกันคิดทำ (เฮ็ด) Head, ช่วยกันดูแล (ฮัก) Hug และทำทุกอย่างด้วยหัวใจ (ฮัก)  Heart เพื่อให้ฐานรากแน่นหนาแล้วจะได้รับดอกผลที่สวยงาม  ซึ่งจากการทำงานพบว่าที่จังหวัดเลย เป็นการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม เสียงแผ่นดินเลย ซี่งนำเอาปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ เปล่งสะท้อนให้คนในทุกพื้นที่ได้ยินถึงผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ฟ้า อากาศ และอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอปทุมรัตน์ ซึ่งมีการปลูกข้าวหอมมะลิส่งขายทั่วโลก แต่กลับพบว่าเกษตรกรมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช จึงมีการใช้สื่อหนังประโมทัยเรื่องผีตาแฮกเพื่อการเปลี่ยนแปลง มาปลุกพลังให้ชุมชนหันมาทำเกษตรปลอดสารเคมี ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลสาวะถี และเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีปัญหาใหญ่คือขยะล้นเมือง ด้วยการปฏิบัติการปลุกพลังคนในชุมชนให้หันมาคัดแยกขยะ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ เช่น การประกวดโรงเรียนเราต้องสะอาด  การประกวดครอบครัวลดโลกร้อน การนุ่งซิ่นถือตะกว้ามาตลาด ส่วนเทศบาลตำบลท่าพระ ที่เผชิญปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อและขยะที่เกิดจากน้ำท่วมได้รวมพลังสร้างแกนนำสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลุกวิถีท่าพระสะอาด        

 “จากการประกวดในโครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด พบว่าโรงเรียนที่มีการจัดทำโครงการยอดเยี่ยมสามารถคว้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครองได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท พร้อมถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับรางวัลเงินสด 7 พันบาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับเงินรางวัล  5  พันบาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลชมเชย  2  รางวัล ประกอบด้วย 1.โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2.โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 3 พันบาท พร้อมเกียรติบัตร” นางสุมาลี สุวรรณกร กล่าว       

 และสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมแต่พลาดในการเดินทางมาร่วมงานปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เฮ็ด ฮัก ฮัก (Head Hug Heart) ในครั้งนี้สามารถเข้าไปติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และให้กำลังใจคนทำงานได้ที่ แฟนเพจ สปาร์ยู อีสานบ้านเฮา และแฟนเพจปันศิลป์ ปันสุข  โดยจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตอบคำถามแจกเสื้อยืดอีกด้วย  ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกและทำความรู้จักทั้ง 5 พื้นที่ไปพร้อมๆ กัน  #SparkUปลุกใจเมือง

312831.jpg