สสว. พร้อมสื่อ ลงพื้นที่ สร้างความมั่นใจ SME ไทยพัฒนาได้

ผู้ประกอบการดูรายละเอียดได้ที่ https://bds.sme.go.th/ หรือ โทร. 1301 หรือโทร. 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป