สมาคมศิษย์เก่าม.บอสตันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมประธานซูกิชิ

คุณวิทร ศิลาอ่อน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสริสา วรประคุณ อุปนายกสมาคมมฯ และ กรรมการสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณขจร จิรวราพันธ์ ประธานบริษัทซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด บิดาของกรรมการสมาคมฯ คุณลลิดา จิรวราพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ณ วัดศรีเอี่ยม (เขตบางนา) ศาลา 7
ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 400 ราย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบปะ ติดต่อ ตลอดจนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในด้านธุรกิจ การค้า สังคม การศึกษา ฯลฯ ในหมู่สมาชิก เป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมาชิกได้รับ ประโยชน์อย่างแท้จริง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันทุกรุ่นที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่โทร 081-8282-932 Boston University Alumni Association in Thailand Tel 086 977 5070 http://www.facebook.com/BUthailand/info?ref=ts

E2F789F3-D3C2-4998-A335-32A00AF0B962.jpeg