สมัครได้แล้วทุกสาขาวิชา..รอบ 2 โควตา ศิลปกรรม’สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่’65

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota)

ทุกสาขาวิชา ดังนี้
6618 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (สมัครฟรี!!ติดต่อแอดมิน)
6601 สาขาวิชาจิตรกรรม
6617 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
6613 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
6611 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)
6616 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
6606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
***สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
***ระเบียบการสมัคร https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/m4eeq1jq.pdf
*** ติดต่อสอบถาม อินบ็อก เพจ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ โทร. 02-160-1388-94 ต่อ 103 – 105
#ssrutcas65 #tcas65 #สวนสุนันทา #ศิลปกรรมสวนสุนันทา #ssru

———————————
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388-94 ext.100
www.ssru.ac.th