สพภ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊ก BEDO Thailand