สนพ.นภ.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ /2565 ให้กับพนักงานของบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด จำนวน 11 คน
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและพร้อมทำงาน
ได้อย่างมีศักยภาพตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

283081526_320936683536633_7630387250004289171_n.jpg