สถาพร เอสเตท ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab/

piv.jpg