สถาพร เอสเตท ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

สถาพร เอสเตท ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่