สถาบัน AIST ของญี่ปุ่น เตรียมจัดการประชุม RD20 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม ณ กรุงโตเกียว มุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติของญี่ปุ่น (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ต่อไปนี้เรียกว่า “AIST”) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว เตรียมจัดการประชุมระดับนานาชาติ “RD20 ครั้งที่ 4” ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tokyo GX Week ซึ่งจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้คือการเร่งสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ รวมถึงรับชมแบบออนดีมานด์
เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเปิดให้บริการแล้ว (https://rd20.aist.go.jp/rd20-4/registration/)

โลโก้: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107265/202209206800/_prw_PI1fl_4qObCuC8.png

รูปภาพ: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107265/202209206800/_prw_PI2fl_L45Q0LAO.jpg

การประชุม RD20 ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยเซสชันดังต่อไปนี้
– เซสชันทางเทคนิค: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30-18.20 น. ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST)
– เซสชันผู้นำ: วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST)

เซสชันทางเทคนิคประกอบด้วยสามหัวข้อคู่ขนานดังต่อไปนี้
หัวข้อที่ 1: การประเมินวัฏจักรชีวิตของไฮโดรเจน และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
หัวข้อที่ 2: การผลิตและบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
หัวข้อที่ 3: การจัดการคาร์บอน

เซสชันผู้นำประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์หลักและการอภิปรายโต๊ะกลม โดยผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ จะมาร่วมหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายของ “แถลงการณ์ผู้นำ” (https://rd20.aist.go.jp/rd20-3/) ที่แต่ละสถาบันเห็นชอบร่วมกันและประกาศในการประชุม RD20 ครั้งที่ 3

เว็บไซต์อย่างเป็นทงการ: https://rd20.aist.go.jp/

ลงทะเบียน: https://rd20.aist.go.jp/rd20-4/registration/

ภาพรวมการประชุม:
การประชุม RD20 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 เป็นกรอบการทำงานสำหรับการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมของสถาบันวิจัยชั้นนำในกลุ่มประเทศ G20 และภูมิภาคอื่น ๆ ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน การประชุม RD20 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นยังช่วยกระชับและพัฒนาความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าภาพร่วม:
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT), กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI), กระทรวงสิ่งแวดล้อม, องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO)

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน Tokyo GX Week: https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0801_001.html

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถาบัน AIST: https://www.aist.go.jp/index_en.html

ที่มา: สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ