ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปลื้มความสำเร็จงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” พร้อมสานต่อการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์

              ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ต่อยอดความสำเร็จ จัดนิทรรศการต่อเนื่อง ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

              ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน ให้ความสำคัญกับชุมชนชาติพันธุ์ และร่วมกันช่วยส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทย โดยจากการจัดงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” ที่ผ่านมา ได้รับผลการตอบรับที่ดี เป็นการเปิดให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์ที่ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 30 ปี กับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, ชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ชุมชนบ้านพุเม้ยง์ (ภูเหม็น) อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี, ชุมชนบ้านทับตะวัน อ. ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และชุมชนมานิ เทือกเขาบรรทัด โดยได้นำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดแสดง รวมถึงผลิตภัณฑ์งานคราฟท์ การแสดงทางวัฒนธรรมจากชุมชนชาติพันธุ์ และนิทรรศการที่ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างน่าสนใจ

              จากความสำเร็จดังกล่าว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการ “เรียนรู้ อยู่ร่วม” ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารสุข กาย ใจ เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โทร 02 880 9429 ต่อ 3834 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sac.or.th หรือ www.facebook.com/sac.anthropology