ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์

? ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีประสบการณ์ในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 โดยทีมแพทย์ปลูกถ่ายไตหลากหลายแขนงที่มีประสบการณ์สูงจากสถาบันต่างๆ ของประเทศไทย จึงมีความพร้อมดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีความซับซ้อนเพื่อทำการปลูกถ่ายไตทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด และโรคที่เกี่ยวเนื่องภายหลังการปลูกถ่ายไต โดยให้บริการ ดังนี้
♦️ บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย
♦️ บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตซ้ำ
♦️ บริการผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดที่เลี้ยงไตผิดปกติหลังการเปลี่ยนไต
♦️ บริการตรวจเนื้อเยื่อ แทรกซ้อนหลังการเปลี่ยนไต
♦️ บริการรักษาภาวะไตที่ทำงานผิดปกติหลังทำการเปลี่ยนไต
♦️ บริการรักษาภาวะการติดเชื้อหลังการเปลี่ยนไต
? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3nokke7
? อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ศูนย์ปลูกถ่ายไต ชั้น 3 ? 094 646 7959

PR-kt.jpg