ว่านหัว เคมิคอล เข้าร่วมการประชุมปิโตรเคมีโลกประจำปี ครั้งที่ 38 พร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนแบบเจาะลึกและสร้างแรงบันดาลใจ

คุณกวังอู่ โขว่ (Guangwu Kou) ประธานบริษัทว่านหัว เคมิคอล (Wanhua Chemical, 600309.SS) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ รับมือกับความท้าทายผ่านแนวทางที่ยั่งยืน (Coping With Challenges Through A Sustainable Path) ในการประชุมปิโตรเคมีโลกประจำปี (Annual World Petrochemical Conference: WPC) ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส คุณโขว่อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทในอุตสาหกรรมเคมีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงแนวทางที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในด้านพลังงาน วัสดุ การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้งาน

คุณกวังอู่ โขว่ กล่าวว่า “เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างการเปลี่ยนแปลงสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เราจึงดำเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การผลิตในสวนอุตสาหกรรมของเราเอง การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งการทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเชื่อมโยงกันมากขึ้น การพัฒนาการบูรณาการในระดับสูง และนวัตกรรมข้ามภาคส่วนอุตสาหกรรม คือสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593”

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมีให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำผ่านการใช้พลังงานสะอาด

ว่านหัว เคมิคอล กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมีให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำผ่านการใช้พลังงานสะอาด การปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การรีไซเคิลพลังงานความร้อน ตลอดจนการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ในการผลิตและการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ว่านหัว เคมิคอล วางแผนการดำเนินงานในภาคพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดผ่านการร่วมทุนและความร่วมมือ โดยประมาณการว่าภายในปี 2573 ว่านหัวจะได้รับไฟฟ้าสะอาดปีละ 14.9 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และลดการปล่อยคาร์บอนลง 8.65 ล้านตันผ่านโครงการร่วมทุนด้านพลังงานสะอาด

โซลูชั่นครบวงจรของว่านหัว เคมิคอล หนุนสร้างระบบนิเวศสีเขียวที่ผสานรวมห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างเช่น ว่านหัวเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหายากในอุตสาหกรรม บริษัทสามารถจัดหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับการผลิต CWP ที่ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ขณะที่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เช่น โพลียูรีเทนเสริมใยแก้วเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารสีเขียวและประหยัดพลังงานก็ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ว่านหัว เคมิคอล ยังได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของบริษัท เปิดตัวโครงการต่าง ๆ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้พาเลทร่วมกัน การขึ้นรูปพาเลท และถุงบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ ลดการตัดต้นไม้ และลดการสร้างขยะ

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมสีเขียว

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ได้แก่ การรีไซเคิลโพลียูรีเทนโฟม (PU foam) ซึ่งวัสดุ PU ที่เป็นขยะถูกนำมาใช้เพื่อผลิตรีโพลิออลที่มีความเข้ากันได้สูง (high-compatible repolyol) ผ่านกระบวนการทางเคมี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตโฟมได้โดยตรง โดยมีสูตรเกือบจะเหมือนกันเมื่อเทียบกับโพลีออลดั้งเดิม กระบวนการนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมาก แต่ไม่ลดทอนคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ด้วยแนวปฏิบัติที่แปลกใหม่ในการนำพลังงานสีเขียวมาใช้แบบผสมผสาน ทำให้ว่านหัวได้รับรางวัลเหรียญทองจากอีโควาดิส (EcoVadis) เป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2565 พร้อมติดกลุ่มบริษัทชั้นนำ 5% แรกในบรรดาบริษัท 75,000 แห่ง เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ว่านหัว เคมิคอล ยังเป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่เข้าร่วมแผนริเริ่ม ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ ซัสเทนอะบิลิตี (Together for Sustainability: TfS) ซึ่งสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนระหว่างบริษัทเคมีภัณฑ์และเหล่าซัพพลายเออร์

ว่านหัว เคมิคอล สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจผ่านการคิดค้นนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่โพลียูรีเทน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ชั้นสูง และวัสดุขั้นสูง ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนภายใต้พันธกิจในการผลักดันความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเคมีและสร้างเปลี่ยนแปลงให้กับหลายชีวิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของว่านหัว เคมิคอล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ https://en.whchem.com/

เกี่ยวกับ ว่านหัว เคมิคอล

ว่านหัว เคมิคอล (600309.SS) เป็นหนึ่งในผู้จัดหานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้า ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สถานที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: ว่านหัว เคมิคอล

สื่อมวลชนติดต่อ: คาร์เมน หยู (Carmen Yu)

อีเมล: mhyu@whchem.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2040834/image_5006291_60287263_Wanhua_Chemical.jpg