Lazada

วีมิกซ์3.0 ต้อนรับบล็อกเดมอน เป็นพันธมิตรโหนด เคาน์ซิล รายแรก

ความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคนิคของบล็อกเดมอน จะช่วยให้วีมิกซ์3.0 เป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยและล้ำหน้ามากขึ้น

บล็อกเดมอน (Blockdaemon) บริษัทชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเกรดสถาบันสำหรับการบริหารจัดการโหนดและทำสเตกกิง (staking) ได้เข้ามาสนับสนุนวีมิกซ์3.0 (WEMIX3.0) ในฐานะพันธมิตรโหนดรายแรก เพื่อเข้ามามีส่วนตัดสินใจในฐานะส่วนหนึ่งของ 40 วอนเดอร์ส (40 WONDERS) ในระบบนิเวศวีมิกซ์3.0 และเพื่อให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยี

วีเมด (Wemade) ได้ลงนามในข้อตกลงโหนด เคาน์ซิล พาร์ทเนอร์ (NCP) กับบล็อกเดมอน และให้การต้อนรับบล็อกเดมอนเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 วอนเดอร์ส ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีอำนาจควบคุมระบบนิเวศวีมิกซ์3.0

บล็อกเดมอนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนอิสระที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงสถาบันและนักพัฒนาเข้ากับเครือข่ายชั้นนำ และมีลูกค้ามากมายที่เป็นบริษัทระดับฟอร์จูน 500 ไปจนถึงธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน และทรัสต์ต่าง ๆ

ชุดเอพีไอยูบิควิตี (Ubiquity API) ของบล็อกเดมอน เป็นเอพีไอสมรรถนะสูงแบบมัลติเชน สำหรับการเข้าถึงข้อมูลบล็อกเชนในโปรโตคอลต่าง ๆ โดยใช้ REST หรือ RPC (Native) Access นอกจากนี้ บล็อกเดมอนยังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโหนดสมรรถนะสูง การทำสเตกกิง ออนแรมป์ (onramp) และวอลเล็ต MPC

ผู้ให้บริการบล็อกเชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2017 รายนี้ กำลังทำงานร่วมกับบริษัทบล็อกเชนในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ

วีเมดได้ให้หมายเลขประจำตัววีมิกซ์ เอ็นซีพี หมายเลข 11 โดยเอ็นซีพีแต่ละรายจะได้หมายเลขประจำตัวไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ 1 ถึง 40

วีเมดจะทำงานกับบล็อกเดมอนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาวีมิกซ์3.0 ให้เป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยและล้ำหน้า โดยบล็อกเดมอนและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของบล็อกเดมอนจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสปอนเซอร์ทางเทคโนโลยีในเมนเน็ตวีมิกซ์

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1938061/image_5024343_7700356.jpg