เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน และ Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPB Internasional) ได้จัดพิธีลงนามทางออนไลน์ขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน วิทยาเขตจี่หนาน ในมณฑลซานตง และที่ IPBI วิทยาเขตบาหลี เพื่อเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างกัน โดยในพิธีลงนามครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนานได้ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแรกในต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของจี่หนานในการส่งมอบหลักสูตรอาชีวศึกษาในยุคใหม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนานได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เปิดกว้าง หลากหลาย และรอบด้าน เพื่อสนองจุดมุ่งหมายในโครงการ Belt and Road Initiative ทางวิทยาลัยได้ยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเติมเชื้อเพลิงเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจี่หนาน และนับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ทางวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าเรียนด้วยนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนานก็เปิดรับนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศรวมกันแล้วกว่า 200 รายจาก 13 ประเทศทั่วเอเชีย นับเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่ที่สะท้อนให้เห็นความร่วมมือทางการศึกษาระดับนานาชาติตามสโลแกน “Studying in Jinan”

North Bali Cultural Tour Guide Training Center ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนานมีแผนก่อตั้งขึ้นนั้น เป็นวิทยาเขตต่างประเทศแห่งแรกของทางวิทยาลัย ทั้งยังเป็นความเคลื่อนไหวที่สอดรับกับอนาคตตามโครงการ Belt and Road Initiative และเป็นความก้าวหน้าสำคัญในการสำรวจความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันจีนกับอาเซียน การเปิดสถาบันศึกษาในต่างประเทศนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน

“เราจะใช้โอกาสนี้สำรวจโมเดลความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศแบบ Chinese+” Wang Chunguang เลขาธิการพรรคประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน กล่าว “เราจะสอนหลักสูตรไกด์นำเที่ยวระดับมืออาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาชาวอินโดนีเซียรวมถึงหลักสูตรภาษาจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างรอบด้านผ่านโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยในขอบข่ายอาชีพ เพื่อเปิดบทใหม่ในความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ”

ที่มา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน

ลิงก์ภาพประกอบ:

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410434

คำบรรยายภาพ: I Made Sudjana ประธาน IPB International กล่าวสุนทรพจน์

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410441

คำบรรยายภาพ: Liu Shaohui รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาจี่หนาน, Pang Long รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ สังกัดรัฐบาลเมืองจี่หนาน, Gao Jisong ผู้อำนวยการสำนักงาน Asian American Oceanian Office, Wang Chunguang เลขาธิการพรรคประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน และ Su Xuyong ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน ในพิธีลงนาม

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410442

คำบรรยายภาพ: Su Xuyong ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจี่หนาน ลงนามในบันทึกและร่วมถ่ายภาพหมู่

The-signing1.jpg