วันลอยกระทงปีนี้ มาอิ่มอร่อยที่คาเฟ่ แคนทารี สาขาระยอง บายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) เพียงทานครบ 300 บาท รับสิทธิ์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติไปลอยกันแบบฟรีๆ

วันลอยกระทงปีนี้ คาเฟ่ แคนทารี สาขาระยอง บายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมจัดกิจกรรมสอนทำกระทงเพื่อเป็นเครื่องบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ด้วยวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เองเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ สำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม รวมราคาสุทธิ 300 บาท ขึ้นไปต่อบิล รับ 1 สิทธิ์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ฟรี!! ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
*คาเฟ่ แคนทารี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com