วันนี้วันสุดท้าย! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 รอบ 2 โควตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันนี้วันสุดท้ายแล้วน้าาาาา!!!
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชาจิตรกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
– สาขาวิชาดนตรี
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 20 เมษายน 2564
สมัคร คลิก http://admission.ssru.ac.th

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261
#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

dsf.jpg