วัคซีนโควิด-19 ชนิดตัดต่อโปรตีนป้องกันสายพันธุ์เอ็กซ์บีบี

ครั้งแรกของโลก: วัคซีนโควิด-19 หลายสายพันธุ์ชนิดตัดต่อโปรตีนป้องกันสายพันธุ์เอ็กซ์บีบี โดยเวสต์แวค ไบโอฟาร์มา/ศูนย์การแพทย์จีนตะวันตก มหาวิทยาลัยเสฉวน ได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน เพื่อใช้ในการทดลองทางคลินิก

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง