“วราวุธ” หนุนผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากผักตบชวา ทดแทนเม็ดโฟม

23 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยความคืบหน้า โครงการสนับสนุนการใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ทดแทนเม็ดโฟม-โฟมตัวหนอน ในธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวรี่

นายวราวุธ กล่าวว่า หลังจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ที่มีการแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และพบว่านอกจากชาวบ้านในพื้นที่จะสามารถผลิตสินค้าเป็นงานหัตถกรรม ที่ต้องอาศัยทักษะฝืมือขั้นสูงแล้วนั้น ยังมีการแปรรูปผักตบชวา เป็นวัสดุกันกระแทก ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี มีขั้นตอนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถ Scaling เพิ่มจำนวนในปริมาณมาก เหมาะแก่การใช้ขนส่งสินค้าที่แตกหักง่าย จึงเล็งเห็นโอกาส ในการนำผักตบชวากันกระแทก เข้าสู่ supply chain ธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวรี่ แทนเม็ดโฟมกันกระแทก ที่เป็นปัญหาเรื้อรังทางสิ่งแวดล้อมมาหลายสิบปี เนื่องจากเป็นขยะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ไม่มีวันย่อยสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่มูลค่าธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายงานของ Economic Intelligence Center ดังนี้

ปี 2559 : 18,000 ล้านบาท
ปี 2560 : 25,000 ล้านบาท
ปี 2561 : 35,000 ล้านบาท
ปี 2562 : 49,000 ล้านบาท
ปี 2563 : 66,000 ล้านบาท

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา นอกเหนือจากมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว คือปริมาณขยะแพคเกจจิ้ง และโฟมกันกระแทก ในปริมาณมหาศาลหลายล้านตัน ที่ตกเป็นภาระทางงบประมาณแผ่นดิน

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนาดเล็กอยู่ 2-3 ราย ที่ผลิตผักตบชวากันกระแทก โดยมีการรับซื้อผักตบชวาจากชาวบ้านท้องถิ่น นำมาผ่านขั้นตอนการผลิตและติดแบรนด์จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด สามารถสร้างกระแส การขนส่งสินค้าด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้บริโภคสาย Eco-Friendly กลุ่มเล็กๆ แต่ยังคงขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ ทำให้ยังไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาขยะจากธุรกิจขนส่งพัสดุในภาพรวมได้

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบหมายให้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยทีมงานพรรคชาติไทยพัฒนา จัดการประชุมหารือเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ และแนวทางผลักดันการใช้ผักตบชวากันกระแทก โดยมีตัวแทนสมาคมธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย เช่น ไปรษณีย์ไทย KERRY ฯลฯ และผู้ประกอบการธุรกิจผักตบชวากันกระแทก เข้าร่วมพูดคุย

นายวราวุธกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการจับกลุ่ม”ผู้ซื้อ”(ธุรกิจเดลิเวรี่) มาพบ”ผู้ขาย”(ผักตบชวากันกระแทก) โดยตรง โดยคาดหวังให้เกิดดีลทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริง สร้างดีมานด์ ความต้องการใช้ผักตบชวา ในระดับ Mass Consuming ในจำนวนมหาศาลมากพอ ที่จะสร้างมูลค่าให้ผักตบ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ หากทำได้จริงจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว คือ 1. ลดการสร้างปริมาณขยะโฟมกันกระแทก 2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในการกำจัดผักตบชวาที่เป็นปัญหาในแหล่งน้ำธรรมชาติ 3.สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ให้คนตัวเล็กในท้องถิ่น