วชิรพยาบาล

ประกาศ! โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ขอปรับการให้บริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
* กรณีผู้รับบริการประจำที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ผู้รับบริการสามารถติดต่อรับบริการทางการแพทย์ผ่านช่องทางการแพทย์ทางไกล (telemedicine) และรับยาทางไปรษณีย์ ผ่านช่องทางติดต่อ add line ทาง QR CODE ท้ายประกาศ
สำหรับการให้บริการห้องฉุกเฉินทางโรงพยาบลขอให้บริการในส่วนของ ผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉินและมีภาวะเร่งด่วนเท่านั้น
ส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกขอจำกัดการให้บริการผู้ป่วยใหม่ การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

News.jpg