วชิรพยาบาล ส่งทีมพยาบาลและหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน COVID-19 บ้านผู้สูงอายุบางแค

23 มีนาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ส่งทีมพยาบาลและหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 1 และ 2

1.jpg