“ลอนจิ” ส่งมอบโมดูลประสิทธิภาพสูงในโครงการ ReCharge บนเกาะจิก ประเทศไทย

ลอนจิ (LONGi) บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซีอาน ประเทศจีน ได้ร่วมมือกับบริษัทซิมไบโอร์ โซลาร์ และบลู โซลาร์ เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 72 กิโลวัตต์สูงสุด + ระบบกักเก็บพลังงาน 266 กิโลวัตต์ชั่วโมง + 60 กิโลโวลต์แอมป์ ในระบบผลิตไฟฟ้าจากกริดขนาดเล็กบนเกาะจิก ประเทศไทย

โครงการ ReCharge บนเกาะจิก ริเริ่มและพัฒนาโดยคุณธนัย โพธิสัตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท รีชาร์จ เอ็นเนอร์ยี่ โดยมีซิมไบโอร์ และ บลู โซลาร์เป็นผู้ลงทุนในโครงการ นอกจากการติดตั้งระบบแล้ว โครงการ ReCharge บนเกาะจิกยังยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยการกำหนดโครงสร้างภาษีและจัดการการดำเนินงานประจำวันอีกด้วย โครงการนำเสนอกริดขนาดเล็กรุ่นใหม่สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าของเกาะต่าง ๆ ในไทยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง และเป็นการพิสูจน์แนวคิดสำหรับโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับชุมชนโดยภาคเอกชน

เกาะจิกเป็นเกาะชาวประมงขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และเป็นหนึ่งในเกาะแรกเล็ก ๆ ในประเทศไทยที่มีการติดตั้งกริดพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ซึ่งเดิมเกาะนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลเป็นหลัก แม้ว่าโครงการกริดขนาดเล็กโครงการแรกนั้นจะแล้วเสร็จในปี 2547 และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากเงินทุนสาธารณะ แต่กว่า 90% ของพลังงานที่ผลิตยังคงมาจากน้ำมันดีเซล

หลังจากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบนเกาะและการบริโภคในท้องถิ่นแล้ว ผลลัพธ์ของระบบที่ปรับให้เหมาะสมควรประกอบด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 72 กิโลวัตต์สูงสุด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 266 กิโลวัตต์ชั่วโมง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำรอง การออกแบบโครงการ ReCharge ช่วยให้การจัดเก็บแบตเตอรี่สามารถทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ทำให้สามารถรับส่วนแบ่งโหลดจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 95%

หลังการติดตั้งระบบใหม่นี้ ต้นทุนของพลังงานบนเกาะจะลดลงจากเดิมที่ 30~50 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น 13 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมงและลดการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือนลง 80% จาก 2,000 เป็น 240 ลิตร นอกจากนี้ โครงการ ReCharge สามารถลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกให้กับองค์กรระดับโลก โดยคืนให้ชุมชนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบขายปลีกที่ 1 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง

คุณเดนนิส เชอ (Dennis She) รองประธานของลอนจิกรุ๊ป กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือธงนี้ และขอขอบคุณซิมไบโอร์และบลู โซลาร์ ที่ไว้วางใจในลอนจิ โครงการกริดขนาดเล็กเป็นสิ่งที่พัฒนายากเนื่องจากรูปแบบธุรกิจมักไม่ยั่งยืน เราหวังว่าโครงการ ReCharge บนเกาะจิกจะเป็นตัวอย่างที่ดีในภูมิภาค และมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในชนบท”

คุณธนัย โพธิสัตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท รีชาร์จ เอ็นเนอร์ยี่ กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ประกาศความสำเร็จของการผลิตกระแสไฟฟ้าบนเกาะจิกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ ReCharge บนเกาะจิกได้กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กริดขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยชุมชนสามารถมีความยั่งยืนทางเทคนิคและทางการเงินได้ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เราและชุมชนจึงมั่นใจว่าแผงที่มีประสิทธิภาพสูงของลอนจิจะสามารถรองรับและผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนได้ในอีก 25 ปีข้างหน้า”

เกี่ยวกับลอนจิ

ลอนจิ (LONGi) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ลอนจิมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

ลอนจิมีพันธกิจในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว (making the best of solar energy to build a green world) ทั้งยังอุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยได้ก่อตั้งภาคธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์และโมดูลโมโนซิลิคอนเวเฟอร์ โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว รวมถึงอุปกรณ์ไฮโดรเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานสะอาดโดยเมื่อไม่นานมานี้ได้นำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลก www.longi.com/en

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1922397/Koh_Jik_Recharge.jpg