ลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูและหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ บริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

309672568_403944981916772_8806317847850781777_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง