รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. นำทีมลงพื้นที่ ออป.เขตศรีราชา เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการย้ายสำนักงาน

(วันนี้) 25 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สายบริหาร)
พร้อมด้วย นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด และนายวิรัติ ปรากฎดี ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องการย้ายสำนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา (เดิม) ในสังกัด ออป.กลาง โดยมี นายนิเวศน์ ปานรอด รักษาการผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ให้การต้อนรับและนำตรวจงาน

ในโอกาสนี้ รอง ผอ.อ.อ.ป. ได้เดินทางไปยัง “สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชาแห่งใหม่” เพื่อตรวจเยี่ยมและให้แนวนโยบายเรื่องการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ณ ออป.เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง