รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre ระดับ Bronze

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งโดย Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ระดับ Bronze ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้รับการแต่งตั้ง ด้วยการส่งเสริม “โรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิช” จาก บจ.คลับอะคาเดเมีย (Cambridge English Authorized Exam Centre-TH195)

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบระดับ Pre A1 Starters และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระดับ A1 Movers โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR A1

ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) ในชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลสอบ CEFR ได้สูงขึ้นในทุกๆ ปี

ทั้งนี้ โรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิชจะได้รับการส่งเสริมจาก บจ.คลับอะคาเดเมีย ในการจัดสอบ Cambridge English Young Learners ทั้ง 3 ระดับ พร้อมขอการรับรองเป็น Cambridge English Preparation Centre จาก Cambridge Assessment English เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในด้านธุรกิจการศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิช และเข้ารับคัดเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บจ.คลับอะคาเดเมีย โทร 081 958 0085

prepcentre.jpg