“ยูแอล” เปิดตัวแบรนด์ใหม่

องค์กรที่มีความโดดเด่นทั้งสามนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการสานต่อบทบาทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยที่สั่งสมมา 128 ปี

วันนี้ ยูแอล (UL) ได้เผยโฉมแบรนด์ใหม่ให้องค์กรทั้งสามในเครือ ได้แก่ ยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์ (UL Research Institutes), ยูแอล สแตนดาร์ดส์ แอนด์ เอนเกจเมนต์ (UL Standards & Engagement) และยูแอล โซลูชันส์ (UL Solutions) โดยแบรนด์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นบทบาทอันโดดเด่นขององค์กรแต่ละแห่งในการทำให้โลกของเราปลอดภัยขึ้น

“ความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยได้เข้ามายกระดับประสบการณ์มนุษย์ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในที่ทำงานและที่บ้าน มาเป็นเวลากว่า 128 ปี” เจมส์ แชนนอน (James Shannon) ประธานกรรมการยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์ และยูแอล โซลูชันส์ กล่าว “ในขณะที่แบรนด์เหล่านี้แสดงถึงยุคใหม่ขององค์กรแต่ละแห่งของเรา แต่เราก็มีความเป็นมาเหมือนกัน ทั้งยังใช้ชื่อยูแอล และอันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (Underwriters Laboratories) เหมือนกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในแวดวงวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย แบรนด์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงไป แต่ความมุ่งมั่นที่เรามีในการทำให้โลกปลอดภัยขึ้นยังคงเหมือนเดิม”

กลุ่มธุรกิจของยูแอลมุ่งรับมือกับปัญหาท้าทายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง เปลี่ยนคำถามและสมมติฐานต่าง ๆ ให้กลายเป็นการค้นพบใหม่ ๆ และคิดค้นนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะนำไปประยุกต์ใช้ ขีดความสามารถขององค์กรทั้งสามแห่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการสนับสนุนไปอีกขั้น ด้วยเครือข่ายนักวิจัย วิศวกร นักเทคโนโลยี ฝ่ายกำกับดูแลภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และผู้นำธุรกิจ เพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

องค์กรทั้งสามแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรไม่แสวงกำไรสองแห่ง และธุรกิจพาณิชย์หนึ่งแห่ง มีบทบาทแยกกันอย่างชัดเจนในการช่วยยกระดับวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

ยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์ ให้ความสำคัญกับการวิจัยอิสระอย่างเคร่งครัดในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งที่มีอยู่และเพิ่งปรากฏขึ้นใหม่ และเมื่อภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและผลลัพธ์ก็รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์ จึงแสวงหาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของสาธารณะ โดยระดมกำลังทรัพยากรเพื่อตรวจหาและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยของมนุษย์ที่เกิดขึ้นใหม่ตามขอบข่ายต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ยูแอล สแตนดาร์ดส์ แอนด์ เอนเกจเมนต์ สะท้อนให้เห็นบทบาทที่มีมาอย่างยาวนาน ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกรายสำคัญเบื้องหลังความร่วมมือด้านมาตรฐานระหว่างภาครัฐกับเอกชนทั่วโลก ยูแอล สแตนดาร์ดส์ แอนด์ เอนเกจเมนต์ เปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดและนำไปใช้ได้จริง พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์สนับสนุนความปลอดภัยโดยมุ่งยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ
ยูแอล โซลูชันส์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการจับมือเป็นพันธมิตรกับลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทั่วโลก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน ยูแอล โซลูชันส์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย โดยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลักดันธุรกิจให้เติบโต
ในขณะที่โลโก้ขององค์กรได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงแบรนด์ใหม่นี้ แต่เครื่องหมายรับรองคุณภาพของยูแอล (UL Certification Marks) ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันคุณภาพในเรื่องสมรรถนะการทำงาน รวมถึงความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน จะยังคงเหมือนเดิม

เกี่ยวกับยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์
ยูแอล รีเสิร์ช อินสติจูดส์ (UL Research Institutes) เป็นองค์กรวิจัยไม่แสวงผลกำไร ซึ่งอุทิศตนเพื่อยกระดับพันธกิจด้านความปลอดภัยสาธารณะของอันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (Underwriters Laboratories) ผ่านการค้นคว้าและนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด เราเพียบพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้า โดยเป็นองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยระดับชั้นนำของโลก เราทำการวิจัยอิสระที่มีความเคร่งครัด วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย และสำรวจเทคโนโลยีในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เปิดเผยและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยของมนุษย์ได้เป็นรายแรก

เกี่ยวกับยูแอล สแตนดาร์ดส์ แอนด์ เอนเกจเมนต์
ยูแอล สแตนดาร์ดส์ แอนด์ เอนเกจเมนต์ (UL Standards & Engagement) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน โดยเปลี่ยนข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่นำไปดำเนินการต่อได้จริง เราหลอมรวมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและทำหน้าที่เป็นทรัพยากรสำคัญให้กับเหล่าผู้กำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย ทั้งยังแบ่งปันความรู้ ยกระดับความร่วมมือด้านนโยบายความปลอดภัยในด้านมาตรฐาน และสนับสนุนมาตรฐานและกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา

เกี่ยวกับยูแอล โซลูชันส์
ยูแอล โซลูชันส์ (UL Solutions) เป็นผู้นำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยประยุกต์ โดยเป็นผู้พลิกโฉมความท้าทายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน ให้เป็นโอกาสอันล้ำค่าแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ ยูแอล โซลูชันส์ ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลักดันธุรกิจให้เติบโต เครื่องหมายรับรองจากยูแอลเป็นสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งปรากฏให้เห็นในสินค้าจากลูกค้าของเรา ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันไม่ลดละในการส่งเสริมภารกิจเพื่อความปลอดภัยด้วย เราช่วยลูกค้าในการคิดค้นนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ลุยตลาดโลก รับมือกับซัพพลายเชน ตลอดจนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบสู่วันข้างหน้า วิทยาศาสตร์ของเราคือจุดแข็งของคุณ

สื่อมวลชนติดต่อ :
สตีเวน บรูว์สเตอร์ (Steven Brewster)
ยูแอล โซลูชันส์
อีเมล: ULNews@UL.com
โทร: 1+847.664.8425

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1860640/UL_Enterprise__Logo.jpg