ยูอาร์ซี เดินหน้าสร้างชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการ UR Green มอบหลังคาโซลาร์เซลล์

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ URGreen ตั้งเป้าสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้งและส่งมอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แก่ 10 โรงเรียน นำร่องโดยโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืน

UR-Green-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: PR888

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง