“ยูนิเวนเจอร์บีจีพี” เสริมแกร่งทีมบริหารเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ พร้อมชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายณัฐชัย วีระกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมชูแผนธุรกิจสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายณัฐชัย วีระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ยูนิเวนเจอร์บีจีพี จำกัด เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของ ยูนิเวนเจอร์บีจีพี หรือ UVBGP และด้วยประสบการณ์การทำงานที่สะสมมา มั่นใจว่าการเข้ารับตำแหน่งจะสามารถช่วยยกระดับ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

“ผมมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีคุณค่า โดยการเป็น Total Energy Solution Company ผ่านแผนกลยุทธ์หลัก 3 ข้อ 1. Energy Supplies การเป็นผู้ผลิตพลังงานต่อยอดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดยขับเคลื่อนโอกาสที่จะรองรับรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าใหม่ๆ โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด ทั้งการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm), การผลิตไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลม (Wind Farm) และการส่งผ่านพลังงานผ่านระบบสายส่งอัฉริยะ (Smart Grid) 2. Energy Optimization and Enhancement เป็นการนำเสนอ Solution ด้านพลังงานรวมถึงบริการทางวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3. Value Added Solution การนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจกับพัธมิตรแบบครบวงจรของ EV Ecosystem ในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งการใช้รถ EV เชิงพาณิชย์, รูปแบบการให้บริการ, ระบบจัดการ, Energy tracking นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนการบริหารจัดการ CO2 และต่อยอดมูลค่าเพิ่มการจัดการพลังงานในระดับ Smart City เพื่อการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เป็นต้น โดยการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของ ธรรมมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” นายณัฐชัย กล่าว