มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

กรุงเทพฯ- มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
นำโดย ธีรวัฒน์ กิตติธนทรัพย์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเครือเฮอริเทจ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ใน
เครือ ได้แก่ น้ำดื่มเฮอริเทจ ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 30 แพค ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว แบรนด์ นัทวอล์คเกอร์ จำนวน
1,645 ซอง เครื่องดื่มน้ำนมอัลมอนด์ แบรนด์ อัลมอนด์ บรีซ และเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ จำนวน
520 กล่อง โดยสมทบกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สำหรับจัดทำถุงยังชีพ
ช่วยเหลือลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบวิกฤตอุทกภัย โดยมี นางเพลินนภา ธนีรมย์นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2) เป็นตัวแทนรับ
มอบ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2 เมื่อวันก่อน