กรุงเทพฯ – มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ส่งมอบน้ำดื่มเฮอริเทจ ขนาด 1.5 ลิตร
จำนวน 50 แพค และชุดกราโนล่า แบรนด์ เนเจอร์เซ็นเซชั่น พร้อมด้วยยน้ำดื่มเฮอริเทจ ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1,260 ชุด
เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและอยุธยา โดยมี ศศิกมล พุ่มนางแย้ม (ที่ 1 จากซ้าย)
ตัวแทนจากสมาคมกู้ชีพบัวเพชรเป็นผู้รับ มอบ ณ ศูนย์พักคอยสมาคมกู้ชีบัวเพชร เมื่อวันก่อน

heritage-foundation-photo-1-with-logo.jpg