มาเกมา เทคโนโลยี แอลแอลซี และริกบี รีไฟนิง แอลแอลซี ระงับข้อพิพาทกับวู้ด กรุ๊ป ยูเอสเอ

มาเกมา เทคโนโลยี แอลแอลซี ( Mag?m? Technology LLC) และริกบี รีไฟนิง แอลแอลซี (Rigby Refining LLC) ประกาศว่า “มาเกมาและริกบี รีไฟนิง ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับวู้ด กรุ๊ป ยูเอสเอ (Wood Group USA) เพื่อตกลงแก้ไขข้อเรียกร้องในคดีระหว่างริกบี รีไฟนิง แอลแอลซี และมาเกมา เทคโนโลยี แอลแอลซี กับวู้ด กรุ๊ป ยูเอสเอ อิงค์ กับมาเรีย เอเนอร์จี พาร์ทเนอร์ส แอลแอลซี (Marea Energy Partners, LLC) หมายเลขคดี 2021-13334 และอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายเหล่านี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิ์แก่วู้ดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิทธิบัตรของมาเกมาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลที่มีกำมะถันต่ำ หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เป็นของมาเกมาและริกบี รีไฟนิง โดยเงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นความลับ”

เกี่ยวกับริกบี รีไฟนิง แอลแอลซี

ริกบี รีไฟนิง ( Rigby Refining(R)) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับรางวัลที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและจดสิทธิบัตรเองอย่างริกบี โพรเซส (Rigby Process(R)) เพื่อผลิตน้ามันเตาสำหรับธุรกิจเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 8217-2017 ทั้งยังปฏิบัติตามมาตรการ IMO 2020 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากภาคการเดินเรือ โดยริกบีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแปลงน้ำมันเตากำมะถันสูง (HSFO) เป็นน้ำมันเตากำมะถันต่ำมาก (VLSFO) หรือน้ำมันเตากำมะถันต่ำพิเศษ (ULSFO) แบบใช้ไฮโดรเจนร่วมในกระบวนการ (hydroprocessing) ของมาเกมาแต่เพียงผู้เดียว ดูข้อมูลติดต่อได้ที่ www.rigbyllc.com

เกี่ยวกับมาเกมา เทคโนโลยี แอลแอลซี

มาเกมา เทคโนโลยี ( Mag?m? Technology) เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากมายทั่วโลก อันเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาโซลูชันทางเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภาคอุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมีทั่วโลก

ติดต่อ

ริกบี รีไฟนิง แอลแอลซี
contact@rigbyllc.com