มาร์ส เพ็ทแคร์ แต่งตั้ง เนเฟอร์ติติ กรีน เป็นประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรค

มาร์ส เพ็ทแคร์ ประกาศแต่งตั้งคุณเนเฟอร์ติติ กรีน อดีตผู้บริหารของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นสมาชิกทีมผู้บริหารของมาร์ส เพ็ทแคร์
คุณกรีนจะเป็นผู้นำของฝ่ายวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรค ซึ่งมาร์ส เพ็ทแคร์ จัดตั้งขึ้นใหม่
ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความตั้งใจอย่างแรงกล้าของบริษัทในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

มาร์ส เพ็ทแคร์ (Mars Petcare) ผู้นำด้านสุขภาพ โภชนาการ และบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ได้ประกาศแต่งตั้งคุณเนเฟอร์ติติ กรีน (Nefertiti Greene) ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรค (Science & Diagnostics) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยรายงานตรงต่อคุณลุค เมาโทลท์ (Loic Moutault) ประธานของมาร์ส เพ็ทแคร์ ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกทีมผู้บริหาร คุณกรีนจะดูแลธุรกิจการวินิจฉัยโรคที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ทั่วทุกส่วนของมาร์ส เพ็ทแคร์ ซึ่งรวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์การดูแลสัตว์เลี้ยงวอลแธม (Waltham Petcare Science Institute)

นับเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปีที่มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้พัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและสุขภาวะโดยรวมของสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น ทีมวิจัยของเราทำงานในหลากหลายสาขา เช่น โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยง วิทยาศาสตร์ข้อมูล ไมโครไบโอมของสุนัขและแมว รวมถึงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสุขภาพและโรคต่าง ๆ และในปีนี้ มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้เปิดตัวธนาคารชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงแห่งแรกของโลก เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ได้ต่อยอดมรดกด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยเชิงทำนายของมาร์ส เพ็ทแคร์

คุณลุค เมาโทลท์ ประธานสากลของมาร์ส เพ็ทแคร์ กล่าวว่า “คุณเนเฟอร์ติติจะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการวินิจฉัยโรคของเรา รวมถึงการเร่งผลักดันวิทยาศาสตร์ของเราให้เกิดประโยชน์ เรารู้สึกภูมิใจมากที่ธุรกิจการวินิจฉัยโรคมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศโดยรวมของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในฐานะแนวทางสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเรา และเราตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงการดูแลสัตว์เลี้ยงจากเชิงรักษาเป็นเชิงป้องกันต้องอาศัยความสามารถในการทำนายและการวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง”

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับมาร์ส เพ็ทแคร์ คุณกรีนเคยทำงานกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson หรือ J&J) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าคณะทำงานที่ขึ้นตรงต่อซีอีโอ คุณกรีนมีประสบการณ์เกือบ 30 ปีในอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการทั่วไป การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ การวิจัยพรีคลินิกและคลินิกทั้งในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และยา นอกจากนี้ คุณกรีนเคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อีกหลายตำแหน่งในบริษัท ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประธานประจำสหรัฐอเมริกาของเอทิคอน (Ethicon, Inc.) ธุรกิจการผ่าตัดทั่วไปในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านั้น คุณกรีนเป็นประธานสากลของเอทิคอน และประธานของแจนส์เซน เทอราพิวติกส์ (Janssen Therapeutics) โดยดูแลรับผิดชอบธุรกิจโรคติดเชื้อและวัคซีนในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ คุณกรีนเริ่มประกอบวิชาชีพด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับบริษัทรีเจเนอรอน (Regeneron) ต่อด้วยการทำงานด้านการวิจัยทางคลินิก การตลาด และการดำเนินงานเชิงพาณิชย์กับบริษัทยาหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงการทำงาน 4 ปีในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกาของบริษัทไบเออร์ (Bayer) ก่อนที่จะมาทำงานกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

คุณกรีนกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมทีมผู้บริหารของมาร์ส เพ็ทแคร์ และจะนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมาช่วยต่อยอดความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรคของมาร์ส เพ็ทแคร์ ตัวดิฉันเองก็เลี้ยงสัตว์ และหวังว่าจะช่วยขยายประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และการวินิจฉัยโรคเพื่อสัตว์เลี้ยงทั่วโลก”

ในระหว่างที่ทำงานกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คุณกรีนเคยเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารของสภาผู้นำองค์กร และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กรด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างประจำอเมริกาเหนือ ปัจจุบัน คุณกรีนเป็นสมาชิกของสภาภาวะผู้นำผู้บริหาร (Executive Leadership Council) และในปี 2562 คุณกรีนได้รับรางวัลผู้นำแห่งปี P&L Leader of the Year จากสมาคมผู้บริหารหญิงแห่งชาติ (National Association of Female Executives หรือ NAFE) นอกจากนี้ คุณกรีนยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลมูลนิธิกีฬาสตรี (Women’s Sports Foundation)

ทั้งนี้ คุณกรีนเข้าร่วมงานกับมาร์ส เพ็ทแคร์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เกี่ยวกับมาร์ส เพ็ทแคร์

มาร์ส เพ็ทแคร์ (Mars Petcare) มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง (A BETTER WORLD FOR PETS(TM)) ด้วยการดูแลรักษา การส่งเสริมโภชนาการ การวินิจฉัยโรค การพัฒนาอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบสวมใส่ การตรวจดีเอ็นเอ และการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ในกว่า 130 ประเทศ ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การดูแลสัตว์เลี้ยงวอลแธม (Waltham Petcare Science Institute) โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความก้าวหน้าที่สำคัญมากมายในด้านสุขภาพและสุขภาวะของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ มาร์ส เพ็ทแคร์ เป็นธุรกิจในเครือ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด (Mars, Incorporated) บริษัทครอบครัวระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับแผนการสร้างธุรกิจยั่งยืน (Sustainable in a Generation) สามารถติดตามเราได้ทางลิงก์อิน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1859472/Mars_Petcare_Nefertiti_Greene.jpg

TH.jpg