“พีแอนด์จี เฮลท์” เชิดชูเหล่าเภสัชกรผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั้งร่างกาย เนื่องในวันเภสัชกรโลกปี 2565

พีแอนด์จี เฮลท์ ฉลองวันเภสัชกรโลก ประจำปี 2565 ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ด้วยการจัดกิจกรรมมากมาย
หนึ่งในนั้นคืองานประชุมสัมมนาว่าด้วยสุขภาพทั้งร่างกายในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพีแอนด์จี เฮลท์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 12,813 คน จาก 111 ประเทศ

พีแอนด์จี เฮลท์ (P&G Health) (NYSE:PG) ฉลองวันเภสัชกรโลก ประจำปี 2565 ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ด้วยการเชิดชูบทบาทสำคัญของเภสัชกรที่มีต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยวันเภสัชกรโลกปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ” (Pharmacy united in action for a healthier world) และได้มีการเน้นย้ำบทบาทของเภสัชกรในการยกระดับผลลัพธ์ทางสุขภาพผ่านการให้คำปรึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน การวินิจฉัยโรคอย่างทันท่วงที การให้ความรู้ และการบริหารจัดการ

เพื่อเฉลิมฉลองวันเภสัชกรโลก ประจำปี 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างพีแอนด์จีกับเหล่าเภสัชกรและสมาคมเภสัชกร โดยกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือ งานประชุมสัมมนาว่าด้วยสุขภาพทั้งร่างกายในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพีแอนด์จี เฮลท์ (P&G Health Middle-East Whole-Body Health Symposium) ระยะเวลาสองวัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพขั้นสูง (Centre for Advanced Professional Practices หรือ CAPP) ในรูปแบบของการสัมมนาออนไลน์ที่มีการรับรองมาตรฐานระดับวิชาชีพ งานประชุมสัมมนาครั้งนี้ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย เช่น สุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก สุขภาพของแม่ และโรคไม่ติดต่อ

การประชุมออนไลน์แบบเน้นปฏิสัมพันธ์หลากหลายหัวข้อได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเภสัชกรในเส้นทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดที่นำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งเภสัชกรต้องทราบ เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค งานประชุมสัมมนาครั้งนี้มีเภสัชกรจากทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าร่วมงานจำนวน 4,514 คน นอกจากนี้ พีแอนด์จี เฮลท์ ยังเชิญเภสัชกรจากนอกภูมิภาคเข้าร่วมงานด้วย

ดร. แอชลีย์ บาร์โลว์ (Ashley Barlow) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการแพทย์และเทคนิคของพีแอนด์จี เฮลท์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กล่าวว่า “พีแอนด์จี เฮลท์ เชื่อในการสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรรายสำคัญอย่างเช่นเภสัชกร เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย การตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรในการสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำ จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแก่ผู้ป่วยได้ และเนื่องจากภาคส่วนสุขภาพและสุขภาวะของผู้บริโภคมีโอกาสเติบโตอย่างมาก พีแอนด์จี เฮลท์ จึงพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปลดล็อกพลังของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีข้อมูลพร้อมสรรพสามารถส่งเสริม “สุขภาพทั้งร่างกาย” (Total Body Health) ในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ ได้”

รองศาสตราจารย์ นาเดีย อัล มัซรูอี (Nadia Al Mazrouei) จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและเภสัชบำบัด มหาวิทยาลัยชาร์จาห์ (Sharjah University) ผู้ดำเนินรายการในงานประชุมสัมมนา กล่าวว่า “ในขณะที่ระบบการดูแลสุขภาพพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคก็มีความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติสุขภาพแบบองค์รวมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นคนที่ผู้บริโภคจะเข้าไปขอข้อมูลและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับอาการที่ซับซ้อน เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับพีแอนด์จี เฮลท์ ในการส่งเสริมผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นและสนับสนุนความเสมอภาคในหลากหลายชุมชนในภูมิภาคนี้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำหรับเภสัชกรของพีแอนด์จี เฮลท์ ได้ที่ https://www.facebook.com/pghealthacademy/

เกี่ยวกับ P&G Health

P&G Health คือแผนกผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพของบริษัท P&G ซึ่งถือหลักการผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สุขภาพผู้ป่วยดีขึ้นและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทางด้านระบบประสาท ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร วิตามินและเกลือแร่

เกี่ยวกับบริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (P&G)

P&G เป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคระดับแนวหน้า มีกิจการใน 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงและเด็ก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1907383/image1.jpg