พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ปี65 ผ่านเฟซบุ๊ก BEDO Thai

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์เฟซบุ๊ก BEDO Thailand

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติชุมชนที่ได้นำวิธีการจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า เรียนรู้วิธีการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ

ในปีนี้ มีผู้แทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย จากจำนวนสมาชิก 329 ราย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,258 ไร่ จาก 4 ภูมินิเวศ ได้แก่

1) ภูมินิเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 45 ราย
2) ภูมินิเวศ ภาคกลาง จำนวน 3 ราย
3) ภูมินิเวศ ภาคเหนือ จำนวน 1 ราย
และ 4) ภูมินิเวศ ภาคใต้ จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารของ BEDO และสมาชิกเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

BEDO ยังได้จัดทำเวปไซต์เพื่อเป็นแหล่งในการเก็บข้อมูล และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ บอร์ดแสดงข้อมูลของโครงการ ตัวอย่างพรรณไม้ในแต่ละภูมินิเวศ ในรูปแบบเสมือนจริง https://bedo-virtualgallery.com

ผู้สนใจสามารถชมคลิปย้อนหลังพิธีมอบเกียรติบัตร ได้ทางเฟซบุ๊ก BEDO Thailand https://fb.watch/fNc-lOIWRw/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

07-ผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร-500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: PR888

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง