พันธมิตรทั่วโลกผนึกกำลังยกระดับแคมเปญด้านสภาพภูมิอากาศ “ไคลเมท เอ็กซ์” ปี 2566 ต้อนรับการประชุม COP28

พันธมิตรมหาวิทยาลัยโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ (Global Alliance of Universities on Climate หรือ GAUC) สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และพันธมิตรมหาวิทยาลัยเอเชีย (Asian Universities Alliance หรือ AUA) ประกาศยกระดับแคมเปญ “ไคลเมท เอ็กซ์” (“Climate x” Campaign) ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำเร็จของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 ประจำปี 2566 (2023 UN Climate Change Conference หรือ COP28)

แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมกำลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลกให้มาร่วมกันบ่มเพาะผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่ความสอดประสานกันระหว่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ โดยโครงการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” ประจำปี 2566 (“Climate x” Leadership Training Program 2023) ซึ่งเป็นโครงการเรือธงโครงการแรกของแคมเปญนี้ ได้รับกระแสตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากเยาวชนทั่วโลก และภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็มีนักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 70 ประเทศและภูมิภาค สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางโครงการยังคงเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://climatexleadership.gauc.net/ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

คุณชาห์บาซ ข่าน (Shahbaz Khan) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และผู้แทนยูเนสโกประจำประเทศจีน เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเกาหลีใต้ กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” ว่า “การดำเนินการและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ดังนั้น องค์กรระหว่างประเทศ พันธมิตรสถาบันการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และภาคเอกชน ควรร่วมกันจัดเวทีระดับโลกเพื่อให้เยาวชนได้เปล่งประกายความสามารถ แสดงความคิดเห็น และลงมือทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั่วโลก”

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ จึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมด ดังนั้น การปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอนจึงเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ขึ้นมา

แนวคิดหลักของแคมเปญ “ไคลเมท เอ็กซ์” ระบุชัดเจนว่ามุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่ความสอดประสานกันระหว่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และใช้โครงสร้างสามมิติเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด โดยในระดับชาตินั้น โครงการฝึกอบรมมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศแห่งอนาคต ส่วนในระดับภูมิภาคจะมีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Regional Forum on Climate Change) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในวงกว้างมากขึ้น และในระดับนานาชาติจะมีการจัดงานสัปดาห์สภาพภูมิอากาศเยาวชนโลก (Global Youth Climate Week) ซึ่งเป็นกลไกใหม่ล่าสุดที่พันธมิตรมหาวิทยาลัยโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศและกลุ่มพันธมิตรอื่น ๆ จากทั่วโลกริเริ่มร่วมกัน เพื่อขยายการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของเยาวชนไปทั่วโลก

ด้วยความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกพันธมิตรมหาวิทยาลัยโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ และการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพันธมิตรทั่วโลก แคมเปญ “ไคลเมท เอ็กซ์” ครั้งแรกจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยสามารถบ่มเพาะนักศึกษาหนุ่มสาว 100 คนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงระดมกำลังมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่งทั่วแอฟริกาก่อนเปิดฉากการประชุม COP27 ที่อียิปต์ และดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 100 รายจาก 6 ทวีปให้มาสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของเยาวชน ทั้งนี้ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 ประจำปี 2565 (2022 UN Climate Change Conference หรือ COP27) นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่เมืองชาร์มเอลชีคของอียิปต์ และยื่นจดหมายเป็นการส่วนตัวถึงประมุขแห่งรัฐ 5 ชาติ รัฐมนตรี 14 คนจาก 11 ประเทศ และผู้แทนรัฐบาลอีกนับสิบคน

สำหรับแคมเปญในปี 2566 นี้จะต่อยอดจากความสำเร็จในปีที่แล้ว โดยยังคงยึดมั่นในภารกิจและโครงสร้างเดิม เพิ่มเติมด้วยการมีส่วนร่วมกับคนทุกกลุ่มมากขึ้นและสร้างผลกระทบให้มากขึ้น

ผนึกกำลังมหาวิทยาลัย 28 แห่งเพื่อการประชุม COP28

เนื่องจากการประชุม COP28 กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงปลายปีนี้ ทางพันธมิตรมหาวิทยาลัยโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศจึงได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรมหาวิทยาลัยเอเชีย ที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสมาชิก 15 แห่งทั่วเอเชีย

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวและมหาวิทยาลัยชิงหัวเป็นสมาชิกของพันธมิตรทั้งสองกลุ่มข้างต้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมทรัพยากรด้านการศึกษาและวิชาการของมหาวิทยาลัย 28 แห่งทั่วโลก โดยมุ่งเน้นมหาวิทยาลัยในเอเชียเป็นพิเศษ ภายใต้แคมเปญนี้ มหาวิทยาลัยสมาชิกของพันธมิตรทั้งสองกลุ่มจะร่วมกันจัดหลักสูตรออนไลน์แบบสหวิทยาการสำหรับการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” และจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับโลกถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเอเชีย และระดมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วทวีปให้ดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเด็ดขาดจริงจังทั้งก่อนและหลังการประชุม COP28

นอกจากการขยายความร่วมมือในภาคการอุดมศึกษาแล้ว แคมเปญนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากพันธมิตรระดับโลกในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงยูเนสโก, สถาบันเพื่อการอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) และสภาเยาวชนอาหรับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Arab Youth Council on Climate Change)

ฝึกผู้ฝึกสอน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และรับบทเป็นผู้นำโครงการด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคต โครงการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” ประจำปี 2566 จึงเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

ดร.หวัง ปินปิน (WANG Binbin) เลขาธิการบริหารของพันธมิตรมหาวิทยาลัยโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า “เยาวชนคือกระดูกสันหลังของอนาคตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ดังนั้น โครงการฝึกอบรมผู้นำ “ไคลเมท เอ็กซ์” จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถแบกรับความรับผิดชอบครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ โครงการนี้จะให้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ ขยายมุมมองในระดับโลก และให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิอากาศโลกแก่เยาวชน ยิ่งไปกว่านั้น เราหวังว่าโครงการนี้จะทำหน้าที่เป็นแสงสว่างนำทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปสู่ความสำเร็จตามที่แต่ละคนต้องการ”

เพื่อเปลี่ยนนักศึกษาจากผู้เรียนรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศไปสู่ผู้นำการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โครงการฝึกอบรมนี้ได้ใช้แนวทาง “ฝึกผู้ฝึกสอน” (Train the Trainer) ผ่านโมดูล “1+3” (“1+3” Module) โดย 1 หมายถึงหลักสูตรออนไลน์ระยะเวลาหนึ่งเดือนในเดือนกรกฎาคม และ 3 หมายถึงอีเวนต์ 3 งานที่นักศึกษาจะต้องจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน

โดยงานที่สามคืองานสัปดาห์สภาพภูมิอากาศเยาวชนโลก ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของแคมเปญ “ไคลเมท เอ็กซ์” และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้นำเสนอผลการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของนักศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2107622/The__Climate_x__Campaign_2023.jpg