ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์บริจาคเงิน 3 หมื่นบาทให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

นาย ประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ได้ให้การสนับสนุนขาเทียม เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์แก่ผู้พิการ ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และอุบัติเหตุตามท้องถนน เพื่อให้ผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับชีวิตใหม่ โดยบริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4 สำหรับการตอบแทนสังคม

ผ้าเบรก.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง