ผู้เชี่ยวชาญจากสภาสุขอนามัยโลกเรียกร้องให้ลงทุนส่งเสริมการล้างมือเพื่อปกป้องทุกชีวิตจากโรคร้าย

เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2565 สภาสุขอนามัยโลกได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เรื่องการล้างมือและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างสุขอนามัยของมือที่เป็นสากล เพื่อป้องกันโรคและปกป้องทุกชีวิต

การล้างมือด้วยสบู่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ และมีราคาถูกกว่าวิธีการอื่น ๆ อย่างมาก อีกทั้งยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายนอกเหนือจากการลดโรค เช่น ยกระดับผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและลดต้นทุนการรักษาพยาบาล

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความพยายามในการปรับพฤติกรรมการรักษาสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุว่า เราจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเป็นสี่เท่าของปัจจุบัน จึงจะบรรลุเป้าหมายด้านสุขอนามัยที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หากแนวโน้มยังอยู่เท่าเดิม ประชากรโลก 1.9 พันล้านคนจะยังคงไม่มีอุปกรณ์ล้างมือขั้นพื้นฐานที่บ้านภายในปี 2573 ซึ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการลงทุนในโครงการล้างมือทั่วโลก

ในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกกลับเข้าไม่ถึงเงินทุนสนับสนุน องค์ความรู้ และอุปกรณ์ล้างมือ โดยประชากรโลก 30% ไม่มีอุปกรณ์ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ และเกือบครึ่งของสถานพยาบาล (43%) ขาดแคลนอุปกรณ์ล้างมือขั้นพื้นฐาน ณ จุดรักษา ด้วยเหตุนี้ สภาสุขอนามัยโลก (Global Hygiene Council หรือ GHC) จึงเรียกร้องให้หน่วยงานด้านสุขภาพให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของมือเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 นั่นคือ “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ” (Unite for Universal Hand Hygiene)

ผลวิจัยประมาณการว่า โครงการล้างมือระดับชาติสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสองเท่า และบางประเทศอาจสูงกว่านั้น โดยผลการศึกษาหนึ่งตอกย้ำว่าโครงการล้างมือระดับชาติในอินเดียให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากถึง 92 เท่า

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เอลิซาเบธ สกอตต์ (Elizabeth Scott) ประธานของสภาสุขอนามัยโลก กล่าวว่า

“สภาสุขอนามัยโลกกำลังเดินหน้าส่งเสริมสุขอนามัย รวมถึงการล้างมือ ในฐานะวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ ไม่น่าเชื่อเลยว่าในศตวรรษที่ 21 ประชากรโลกหลายพันล้านคนยังคงเข้าไม่ถึงการล้างมือขั้นพื้นฐานด้วยสบู่และน้ำ

ทุกระดับของสังคมจำเป็นต้องร่วมมือกันครั้งใหญ่ รวมถึงยกระดับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยของภาครัฐ เราต้องคืนสู่สามัญและยกระดับสุขอนามัยของมือ ซึ่งรวมถึงการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อไม่มีสบู่และน้ำสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีนี้ยังคงเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อด่านแรกในสถานพยาบาลและชุมชน”

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1915576/Global_Hygiene_Council_Logo.jpg

Press-Releases_Th.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง