ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมาย นางสาวสุนัทธี นาคสวาทดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานประเภทกิจการก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

19 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมาย นางสาวสุนัทธี นาคสวาทดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานประเภทกิจการก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน นำคณะออกสุ่มตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทกระบี่คอนสตรัคชั่น 2549 จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ หลังพบคลัสเตอร์โควิด-19 ระบาดในแคมป์คนงานบ้านคลองจิหลาด เป็นแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 14 คน และได้แพร่กระจายออกไปสู่เพื่อนแรงงานด้วยกัน

1.jpg