ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพทหารที่จะปลดประจำการ สาขาวิชา การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพทหารที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชา การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง