ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 และ 11 ถึง 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 28 คน

2.jpg