ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมาย นางสาวสุนัทธี นาคสวาทดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เเละคณะ​ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

20 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมาย นางสาวสุนัทธี นาคสวาทดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เเละคณะ​ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด​ จังหวัดกระบี่”กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทำความสะอาดระบบนิเวศชายฝั่ง” เวลา​ 07.30​- 10.30 น.​ ณ​ ป่าชายเลนบ้านเกาะ​กลาง​ ตำบลคลองประสงค์​ อ.เมือง​ จ. กระบี่

2.jpg