เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทันที
ผู้พิพากษาศาล TURKEY TRIBUNAL ได้ลงความเห็นร่วมกัน

ผู้พิพากษาศาล TURKEY TRIBUNAL ให้ความเห็นขั้นสุดท้ายว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะตัดสินว่ารัฐบาลตุรกีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและอาจถือว่าการกระทำเหล่านี้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้ (ข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้พิพากษาศาล TURKEY TRIBUNAL) สรุปความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ของผู้พิพากษาได้แนบมาด้านล่าง:
การทรมาน: ศาลมีความเห็นว่ามีการใช้การทรมานอย่างเป็นระบบในตุรกี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่มองว่าเชื่อมโยงหรือสนับสนุนชาวเคิร์ดและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของกูเลน
การลักพาตัว: มีเหตุอันสมควรที่จะสรุปได้ว่าการลักพาตัวในประเทศดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ MIT (หน่วยของกรองแห่งชาติตุรกี) หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำงานใกล้ชิดและร่วมกับรัฐบาลตุรกี ตุรกียอมรับต่อสาธารณชนถึงการมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวและด้วยเหตุนี้เองจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลักพาตัวชาวตุรกีจากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากในประเทศตุรกีเองด้วย ศาลมีความเห็นว่าคำร้องและข้อกล่าวหาเรื่องการลักพาตัวเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง
เสรีภาพสื่อ: ศาลมีความเห็นว่าการดำเนินการของตุรกีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อไม่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
การได้รับการยกเว้นโทษ: ศาลมีความเห็นว่ามีความต่อเนื่องและการแพร่หลายของการละเว้นโทษในตุรกีของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าการขาดการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพในข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น การกักขังและการลักพาตัวที่มีสาเหตุมาจากการละเลยและไม่สนใจของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตุลาการ: ศาลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นระดับชาติ เนื่องจากเนื้อหาของพระราชบัญญัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายทางอาญาของตุรกีมีความคลุมเครือเกินไปและตีความกว้างเกินไป ดังที่ ECtHR ได้ทำการสังเกตการณ์
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ: ศาลเห็นว่าการทรมานและการลักพาตัวที่เกิดขึ้นในตุรกีอาจเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ศ.ดร.ริค แวน วอลล์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนต์ ระบุชัดเจนว่า
“The Tribunal ไม่ใช่ความคิดริเริ่มในการต่อต้านตุรกี แต่เป็นการริเริ่มและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”
Prof. Dr. Marc baron Bossuyt ประธานคณะกรรมการจัดงาน รู้สึกเสียใจที่ยังไม่มีประเทศในยุโรปประเทศใดเลยที่ริเริ่มการร้องเรียนการกระทำของรัฐ ต่อหน้าศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
“การกระทำระหว่างรัฐเช่นนี้ จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังตุรกีว่าประวัติอาชญากรรมของตุรกีในปัจจุบันนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ” Prof. Dr. Marc baron Bossuyt ได้กล่าวไว้
The Turkey Tribunal ประกอบไปด้วยผู้สังเกตการณ์ 5 คน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าศาลมีความเป็นกลางและมีความเป็นเอกเทศน์ โดยแถลงการณ์ของพวกเขาได้เข้าร่วมในข่าวนี้
แทนที่จะมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับหลักฐานที่ถูกนำเสนอและรับฟังคำให้การของพยานชาวตุรกีที่แสวงหาความยุติธรรม รัฐบาลตุรกีพยายามที่จะยกเลิกการพิพากษาดังกล่าว และความพยายามที่จะปิดปาก Turkey Tribunal ของรัฐบาลตุรกีได้ล้มเหลวลง
Turkey Tribunal ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้คนต้องการให้เกิดการพิพากษาที่มีความเป็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักฐานที่นำเสนอ นอกเหนือจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากแล้ว ในแต่ละวัน ผู้คนราว 70,000 คน ได้ดูไลฟ์
สตรีมของการพิพากษาทางช่อง YouTube จาก 85 ประเทศ เนื่องจากหลักฐานและคำให้การของพยานถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างแพร่หลายมากกว่าหนึ่งล้านครั้งบน Twitter โดยพุ่งสูงสุดที่ 1,404,828 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี การสัมภาษณ์สดทางเว็บแต่ละรายการมีผู้เข้าชมมากกว่า 60,000 ครั้ง
ประธาน Turkey Tribunal Prof. Dr. Em. Johan Vande Lanotte รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเบลเยี่ยม (hon title) ได้กล่าวว่า “ความสนใจในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในการพิจารณาคดีของศาล Turkey Tribunal ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะทำลายความเงียบและตรวจสอบหลักฐานจำนวนมหาศาลนี้ในรูปแบบทางกฎหมายและทางนิติเวช ในที่สุดศาลนี้ก็ได้ส่งเสียงอันดังให้กับชาวตุรกีหลายล้านคนที่ถูกบังคับให้ต้องทนทุกข์กับความผันผวนด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว”
Vande Lanotte สรุปว่า “ด้วยความเห็นที่ชัดเจนจากผู้พิพากษา เราจะเดินหน้านำรัฐบาล Erdogan ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ

3-pic-turkey.jpg