ผู้จัดการฟาร์มควายดี นำพ่อพันธุ์ “เจ้าสัว” เข้าร่วมงาน ประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจารุตตม์ เดชะพหุล ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ผู้จัดการฟาร์มควายดี นำพ่อพันธุ์ “เจ้าสัว” เข้าร่วมโชว์ตัวให้ผู้ร่วมงานได้ยลโฉมควายใหญ่แห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติถ่ายภาพกับเจ้าสัว
ฟาร์มควายดี รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ “ควายใหญ่” ให้เป็นที่รู้จักในฐานะของดีเมืองร้อยเอ็ด

01A0D68E-C241-4780-88DE-3D27B3A3052A.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ฟาร์มควายดี

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง