Lazada

ผักไห่ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเรือพายพื้นบ้าน 20 พ.ย. นี้ หวังส่งเสริมท่องเที่ยวท้องถิ่น

ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชุมชนที่ 35 เทศบาลเมือง ผักไห่ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเรือพายพื้นบ้าน 2565 เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอยุธยา ที่มีความผูกพันกับการเดินทางสัญจรทางแม่น้ำ มาตั้งแต่อดีต นอกจากนี้อยุธยายังเป็นแหล่งเรียนรู้เรือประเภทต่างๆ

การจัดการแข่งขันกีฬาทางเรือพายพื้นบ้าน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณที่ทำการกำนันตำบลบ้านใหญ่ เลขที่ 63 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเป็นการสืบสานประเพณี แล้วยังเป็นการส่งเสริมและฟื้นการท่องเที่ยวของชุมชนให้กลับมาคึกคักในช่วงปลายปี

สำหรับการจัดการแข่งขัน จะมีทั้งการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถลอยน้ำได้

พื้นที่อำเภอผักไห่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบมวลน้ำจาก “แม่น้ำน้อย” ลำน้ำสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมาเป็นเวลากว่า 3 เดือน
การแข่งขันกีฬาทางน้ำในครั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินจัดงาน ก็หวังว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนานให้กับชาวอำเภอผักไห่ ที่ต้องประสบอุทกภัยได้บ้าง พร้อมยังเป็นสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย