ผอ.อ.อ.ป. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 จากสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง