Lazada

ผลสำรวจพบเอไอและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำวงการข่าวตึงเครียด

รายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อประจำปี 2566 ของซิชัน ชูปัญหาท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ในวงการสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ความถูกต้อง” และ “การรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้” เป็นสิ่งที่นักข่าวรู้สึกกังวลเป็นอันดับต้น ๆ เพราะกระแสความนิยมแชตจีพีที (ChatGPT) และปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ น่าจะทำให้วงการสื่อเผชิญกับปัญหาท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ซิชัน (Cision) ได้เผยแพร่ข้อค้นพบเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ (State of the Media Report) ฉบับที่ 14 โดยซิชันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีวัดผลสื่อและผู้บริโภคที่ครอบคลุม เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารทั่วโลกได้เข้าใจ สร้างอิทธิพล และส่งเสริมเรื่องราวของตนเอง

รายงานฉบับนี้ได้สอบถามความคิดเห็นของนักข่าวกว่า 3,100 คนจากตลาด 17 แห่งทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนให้เห็นความกังวลของนักข่าวในเรื่องความถูกต้องของข่าวสารและคอนเทนต์ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่นักข่าวพบเจอในแต่ละวันเพื่อจัดการกับการให้ข้อมูลผิด ๆ โดย “การเช็คให้ชัวร์ว่าเนื้อหาถูกต้อง” เป็นสิ่งที่นักข่าวให้ความสำคัญที่สุด (58%) และเป็นสิ่งที่นักข่าวมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของตนด้วย (43%) ขณะที่นักข่าวกว่า 1 ใน 4 (27%) มองว่า ปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวที่วางใจได้ นอกจากนี้ นักข่าวในการสำรวจยังมองว่า นักข่าวรุ่นใหม่ควรลด “ความลำเอียง” และรู้จักแยก “ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น”

ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นโอกาสสำหรับนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ในการสานความสัมพันธ์ที่เชื่อถือและวางใจได้ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในการบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรง ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณเชื่อว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดที่วงการข่าวได้เผชิญมาตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาคืออะไร

“นักข่าวต่างมองหาข้อมูลที่วางใจได้ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง โดยมองหาสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่เคย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้และควรเข้ามาช่วย เพราะเมื่อทำงานร่วมกันแล้ว นักข่าวและผู้สื่อสารก็จะปกป้องและยกระดับวงการข่าวในช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้” พัตนีย์ คลูส (Putney Cloos) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของซิชัน กล่าว

อนาคตแวดวงสื่อ

รายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อฉบับล่าสุดนี้ยังได้ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจร่วมแชร์มุมมองของตนเกี่ยวกับอนาคตของวงการสื่อด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายงานนี้ได้สอบถามในประเด็นดังกล่าว โดยมีประเด็นหลัก ๆ อยู่ที่การรักษาความถูกต้อง ลดความลำเอียง และการปรับตัวให้สอดรับกับวงการข่าวที่นับวันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและข้อมูลมากขึ้น ซึ่งนักข่าวหลายรายยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสและภัยที่แอบแฝงมากับเอไอด้วย

“นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น แชตจีพีที จะไม่หยุดที่เพียงเท่านี้ และนักข่าวที่ไม่ยอมเปิดรับจะเสียเปรียบ”
“เมื่อเอไอเขียนข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีมาก นักข่าวจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่ออาศัยเรื่องที่ต้องใช้มนุษย์ทำได้ดีเท่านั้น เช่น การบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว และการหาข้อสรุปจากชุดข้อมูลและแนวโน้มข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฉบับของตนเอง”
“…รู้จักใช้เอไอแบบรู้สร้าง (Generative AI) เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และตรงประเด็นอยู่เสมอ”
วิวัฒนาการของข้อมูลและโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลเริ่มกลายเป็นปัจจัยหลักในวงการข่าวขึ้นเรื่อย ๆ โดยนักข่าว 40% เปิดเผยว่า ตนหันไปพึ่งพาข้อมูลมากขึ้นในปีนี้ และนักข่าว 66% เปิดเผยว่า การให้ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีการหนึ่งที่นักติดต่อสื่อสารเข้ามาช่วยให้นักข่าวทำงานได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้นักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารใช้รวบรวมข้อมูลได้ ทั้งยังช่วยให้เชื่อมต่อและส่งเสริมงานของตนเองได้ โดยนักข่าวเล็งเพิ่มกลุ่มผู้อ่านบนลิงด์อิน (LinkedIn) และอินสตาแกรม (Instagram) ในปีหน้า ขณะเดียวกันก็มีแผนพึ่งพาทวิตเตอร์ (Twitter) ลดลง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สืบเนื่องจากที่ทวิตเตอร์มีผู้นำคนใหม่ นอกจากนี้ นักข่าวมีแผนใช้อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก (TikTok) และยูทูบ (YouTube) มากขึ้น เพราะช่องทางเหล่านี้เป็นที่นิยมมากขึ้น นักข่าวจึงต้องเดินตามกลุ่มเป้าหมาย

คุณคลูส กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับแบรนด์ บริษัท องค์กร และชุมชนต่าง ๆ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เรื่องราวที่เราบอกเล่าและวิธีที่เราใช้บอกเล่านั้นมีความสำคัญ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้ว นักข่าว นักพีอาร์ และนักสื่อสาร ก็จะเดินไปสู่โลกอนาคตได้ถูกทาง ขณะเดียวกันก็รักษาศิลปะของวงการวารสารศาสตร์ และทำให้กลุ่มเป้าหมายของเรายังคงเชื่อใจเราต่อไป”

ดาวน์โหลดรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ ประจำปี 2566

ระเบียบวิธีการจัดทำรายงาน

ซิชันได้สำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ ประจำปี 2566 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2566 โดยได้ส่งอีเมลสอบถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกที่อยู่ในฐานข้อมูลสื่อของซิชัน (Cision Media Database) ผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจนี้ได้รับการคัดเลือกจากทีมวิจัยสื่อของซิชัน เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และบล็อกเกอร์ เรายังได้สำรวจความคิดเห็นของสมาชิกฐานข้อมูลเฮลป์ อะ รีพอร์ตเตอร์ เอาต์ (Help a Reporter Out หรือ HARO) ของเราเองด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อในฐานข้อมูลนักข่าวของพีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire for Journalists) เข้าถึงแบบสอบถามนี้ได้เช่นกัน แบบสำรวจปีนี้รวบรวมคำตอบจากผู้ตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 3,132 ราย ในตลาด 17 แห่งทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟินแลนด์ สวีเดน อิตาลี สเปน โปรตุเกส จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และฮ่องกง

แบบสำรวจนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ และปรับเนื้อหาให้สอดรับกับตลาดแต่ละแห่ง โดยนำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันเพื่อจัดทำเป็นรายงานที่ให้ภาพรวมทั่วโลกฉบับนี้

เกี่ยวกับซิชัน

ซิชัน (Cision) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีวัดผลสื่อและผู้บริโภคที่ครอบคลุม เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารทั่วโลกได้เข้าใจ สร้างอิทธิพล และส่งเสริมเรื่องราวของตนเอง ซิชันเป็นผู้นำตลาดที่ช่วยให้ผู้นำรุ่นใหม่เดินทางในแวดวงสื่อยุคใหม่ได้อย่างชาญฉลาด ในโลกที่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหมู่มาก ซิชันมีสำนักงานใน 24 ประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยนำเสนอโซลูชันชั้นเลิศมากมาย ทั้งพีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire), แบรนด์วอทช์ (Brandwatch), ซิชัน คอมมิวนิเคชันส์ คลาวด์ (Cision Communications Cloud(R)) และซิชัน อินไซต์ส (Cision Insights) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cision.asia และติดตาม PR Newswire APAC ทางลิงด์อิน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2084025/Image_1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2084035/Image_2.jpg