ป.โท นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

“สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคด้วยแคมเปญที่น่าจดจำกับ Digital Marketing นิเทศนิด้า”
.
ทุกกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค ล้วนผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนโดยนักการตลาดมาแล้ว เพื่อตั้งใจสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคด้วย Experience Marketing
.
นิเทศนิด้ารองรับทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ ด้วยรายวิชา Innovative Marketing Communication Campaign ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ผ่าน Innovative Campaign แบ่ง Segment และเลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสาร Platform และ Key message ในการสื่อสารให้สอดคล้อง ตรงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล
.
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและประทับให้กับผู้บริโภค จดจำตราสินค้าในมุมมองเชิงบวก กระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ สร้างความโดดเด่นท่ามกลางสมรภูมิไอเดียของนักการตลาดในยุคดิจิทัล
.
พร้อมรับโจทย์สุดท้าทายจากลูกค้าจริง แข่งขันนำเสนองานกับลูกค้าในรูปแบบ Pitching ขายไอเดีย ปล่อยของ ประลองทักษะการสื่อสารอย่างเข้มข้นและเต็มรูปแบบ เพื่อฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
.
i-Digital Marketing สาขายอดนิยมที่มีนักศึกษาเรียนมากที่สุดของนิเทศนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ปริญญาโทภาคปกติ บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2564 และภาคพิเศษ บัดนี้ – 30 เมษายน 2564)
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=7
สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox
https://web.facebook.com/NitadeNida

i-digi-mkt-yellow-01-resize.jpg