ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 2022 Japan Prize

Japan Prize Foundation ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 2022 Japan Prize ในวันที่ 25 มกราคม โดยศาสตราจารย์ Katalin Kariko (ฮังการี/สหรัฐอเมริกา) และศาสตราจารย์ Drew Weissman (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ชนะรางวัลร่วมกันในสาขา “วัสดุและการผลิต” ขณะที่ศาสตราจารย์ Christopher Field (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ชนะรางวัลในสาขา “การผลิตทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม”
– ในสาขาวัสดุและการผลิต
ศาสตราจารย์ Katalin Kariko
https://kyodonewsprwire.jp/img/202201075829-O3-9jI7uI4q
ศาสตราจารย์ Drew Weissman
https://kyodonewsprwire.jp/img/202201075829-O2-U7e24Ing
– ในสาขาการผลิตทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ Christopher Field
https://kyodonewsprwire.jp/img/202201075829-O1-23624s9r
ศาสตราจารย์ Kariko และศาสตราจารย์ Weissman ได้รับรางวัลในปีนี้จากผลงานการวิจัยบุกเบิกด้านการพัฒนาวัคซีน mRNA ส่วนทางด้านศาสตราจารย์ Field ได้รับการยกย่องจากผลงานอันโดดเด่นด้านการประเมินผลิตภาพชีวมณฑล (biospheric productivity) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้สูตรขั้นสูงที่อ้างอิงจากการสังเกตการณ์
ในปีนี้ ทางมูลนิธิได้ขอให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีชื่อเสียงราว 15,500 คนจากทั่วโลก ช่วยกันเสนอชื่อนักวิจัยที่ทำงานในสาขาที่มีการมอบรางวัลในปีนี้ โดยทางมูลนิธิได้รับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสาขาวัสดุและการผลิต 208 คน และสาขาการผลิตทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม 138 คน ดังนั้น ผู้ชนะรางวัลในปีนี้จึงได้รับการคัดเลือกมาจากผู้เข้าชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 346 คน
เกี่ยวกับ Japan Prize
Japan Prize จัดตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างสรรค์รางวัลระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลก และด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคมากมาย ในที่สุด Japan Prize Foundation ก็ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีในปี 1983
Japan Prize เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และน่าทึ่ง ซึ่งช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับสาขาของตนเอง ตลอดจนสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาล้วนมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลสองสาขาโดยพิจารณาจากแนวโน้มการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยหลักการแล้วจะมีผู้ชนะรางวัลสาขาละหนึ่งคน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเงินรางวัล นอกจากนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี หัวหน้าฝ่ายปกครองของรัฐบาลทั้งสามฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนของสังคม ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในแต่ละครั้งด้วย

Press-Releases-2.2.jpg