บูสต์ ส่งบริการฟินเทคหนุนชุมชนด้อยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม น่าเสียดายที่ประชากรโลกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ ยังคงเข้าไม่ถึงหรือถูกกีดกันจากบริการทางการเงินที่เป็นทางการ เช่น ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีรายได้ต่ำ ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางธนาคาร และมีความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอ

การที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้นั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนไม่มีบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมด้วยเงินสดเป็นหลัก ทำให้ยากต่อการสร้างประวัติการชำระสินเชื่อ (credit history) ที่จะช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่เป็นทางการเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมากได้

การถือกำเนิดขึ้นของฟินเทคทำให้เกิดแนวทางที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานเหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ให้บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่ระบบการเงินที่เข้าถึงได้และโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสังคมที่ด้อยโอกาสในเอเชีย

โซลูชันฟินเทค เช่น โมบายล์แบงกิ้ง และสินเชื่อขนาดเล็ก (microcredit) สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) โซลูชันเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรที่ด้อยโอกาส เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้มากกว่า ราคาไม่แพง และสะดวกกว่าบริการธนาคารแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้เป็นครั้งแรก

ด้วยเหตุนี้ ระบบนิเวศการชำระเงินข้ามแดนของบูสต์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบูสต์ คอนเนกต์ (Boost Connect) จึงนำผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมาพบกับโซลูชันของเรา โดยบูสต์ได้เปิดตัว ไดเรกต์ แคร์เรียร์ บิลลิง (Direct Carrier Billing หรือ DCB) แก่ผู้ให้บริการมือถือหลายรายทั่วเอเชีย เพื่อมอบตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการกว่าพันล้านคนซื้อสินค้าได้ง่าย ๆ โดยขำระผ่านบิลค่าโทรศัพท์มือถือ

อีกโซลูชันที่มีชื่อว่า สเตรทช์ (Stretch) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายอดคงเหลือในบัญชีลูกค้าเติมเงิน (prepaid balance) ไม่เพียงพอ ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินการซื้อคอนเทนต์ดิจิทัลได้สำเร็จ และชำระคืนเงินกู้ในรอบการเติมเงินครั้งต่อไป นอกจากนี้ สเตรทช์ยังอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อล่วงหน้า (Credit Advance) ผ่าน DCB ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นในการทำธุรกรรมทางดิจิทัล

ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ (micro-financing) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบูสต์ นำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ปรับให้เช้ากับชุมชนด้อยโอกาสในภูมิภาค เช่น อินวอยซ์ ไฟแนนซิง ฟอร์ ดิสทริบิวเตอร์ส (Invoice Financing for Distributors) ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ขอสินเชื่อ ทำให้มีเงินชำระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ, ซัพพลายเชน ไฟแนนซิง ฟอร์ เมอร์แชนต์ เน็ตเวิร์ก (Supply Chain Financing for Merchant Network) ให้บริการสินเชื่อล่วงหน้าแก่ผู้จัดจำหน่ายเพื่อเป็นเงินทุนในการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง, แคปิตอล เอ็กซ์ ฟอร์ เมอร์แชนต์ส (Capital X for Merchants) ให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจขนาดเล็กเพื่อจัดการกับความต้องการกระแสเงินสดระยะสั้น และแคปิตอล ฟอร์ เมอร์แชนต์ส (Capital for Merchants) ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 12 เดือนแก่ธุรกิจกลุ่ม MSME โดยผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน

โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์ไมโครไฟแนนซ์เหล่านี้ช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนสำหรับประชากรที่ด้อยโอกาสในภูมิภาค ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึง MSME ด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้เติบโตทางธุรกิจ สร้างงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บูสต์ ในฐานะบริษัทฟินเทคครบวงจรระดับภูมิภาค จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง