บอร์ด ยูนิเวนเจอร์ ไฟเขียว ให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ เเคปปิตอล จำกัด ทุ่มงบ 405.22 ล้านบาท ซื้อหุ้น บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 72.36 ล้านหุ้น ดันหุ้นในมือแตะ 229.86 ล้านหุ้น หรือ 38.12%

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP) ในกลุ่มยูนิเวนเจอร์ ประกาศเข้าลงทุนซื้อหุ้น บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เพิ่มอีก 72.36 ล้านหุ้น มูลค่า 405.22 ล้านบาท เสริมแกร่งหลังบาลานซ์พอร์ต รองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด หรือ UVCAP บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ที่มุ่งเน้นดำเนินกิจการในการลงทุนกับธุรกิจที่มีศักยภาพ เข้าลงทุนซื้อหุ้นบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมของ STI ที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อีก 72.36 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ STI ในราคาหุ้นละ 5.60 บาท มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 405.22 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว จะส่งผลให้ UVCAP เข้าถือหุ้นของ STI รวมทั้งหมด 229.86 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 38.12% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ทำให้ STI เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เป็นบริษัทร่วม สู่การเป็นบริษัทย่อยของ UV และในขณะนี้การเข้าลงทุนซื้อหุ้นของ STI ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

“การเข้าลงทุนซื้อหุ้น STI เพิ่มในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของ UV ที่มองหาโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและมีการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจ STI เป็นธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งมีความหลากหลายและมีลูกค้าอยู่ในหลายๆ กลุ่มของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีอิสระในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ STI เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมั่นใจว่าในอนาคตธุรกิจของ STI จะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของ UVCAP ที่จะลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ UV รองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายกำพล กล่าว

คุณกำพล-ok.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ยูนิเวนเจอร์

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง